Fasangård misstänks smittad med fågelinfluensa

På en fasangård i Janakkala påträffades natten till i måndags tiotals döda fasaner och några fåglar som var kliniskt sjuka.

Publicerad10.2.2021

Gården har skickat flera fasaner till Livsmedelsverket för undersökning av fågelinfluensa. Resultatet väntas under de närmaste dagarna. Gårdens fåglar har undersökts också tidigare, men har då varit friska.

Viruset har påträffats hos fasaner som tidigare har satts ut i naturen. Livsmedelsverket har därför infört geografiska begränsningar för förflyttningar av fjäderfän och en restriktionszon runt platsen där sjukdomen påträffades. Resulteten av proverna från fasangården avgör de fortsatta åtgärderna.

Livsmedelsverket uppmanar fjäderfäuppfödarna i hela landet att vidta skyddsåtgärder och höja beredskapen mot fågelinfluensa. Fjäderfän och samtliga fåglar som hålls som sällskapsdjur ska hållas inomhus eller skyddas mot kontakt med vildlevande fåglar för att inte bli smittade med viruset. På grund av fågelinfluensaläget tidigarelades förbudet att hålla fjäderfä utomhus i år med tre veckor och har nyligen (den 8 februari) trätt i kraft.

Massdöd bland fåglar ska utan dröjsmål anmälas till den kommunala veterinären eller länsveterinären, som ombesörjer provtagningen.