Livmedelsverkets rekommendation: Avråder från andjakt i fågelinfluensaområden

Livsmedelsverket rekommenderar (2.8 2023) att sjöfåglar inte jagas i områden eller på platser där massdöd av fåglar eller fågelinfluensa har konstaterats. Jägare bör aktivt följa med myndigheternas rekommendationer om fågelinfluensan.

Bild: Hannu Huttu
Publicerad3.8.2023

Fågelinfluensaepidemin kan förändras hastigt och därmed även myndigheternas bestämmelser och rekommendationer. I synnerhet andjägare, smårovdjursjägare och personer som utbildar jakthundar uppmanas att följa nyhetsrapporteringen om ämnet, agera ansvarsfullt och följa rekommendationerna. Andjägare bör kolla influensaläget där de jagar innan de inleder jakten. Uppdaterad och detaljerad information finner du på thl.fi/sv och ruokavirasto.fi/sv.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar (31.7 2023) 

  1. Avstå från trutjakt (gråtrut, havstrut). Den som skjuter trutar för att skydda pälsfarmer ska när han hanterar fåglarna iaktta särskilt god hygien. Fåglarna ska destrueras så, att de inte orsakar fara för smittspridning. Hund ska inte användas till annat än att söka och apportera skadskjutna fåglar.
  2. Avstå från att mata jaktbara fåglar. Utfodring får fåglar att samla sig i onödan och ökar risken för smittspridning. Matning av änder (i synnerhet simänder) ökar kontakterna mellan änderna och mellan änder och måsfåglar.
  3. Hindra fåglar från att nå foder avsett för annat vilt. Gör det exempelvis så att fodret (spannmål, äppel mm) inte ligger öppet på marken och lockar till sig fågelflockar (måsar, kråkor).
  4.  Hur mår du? Jägare och andra hundägare som kommer i kontakt med fåglar och djur, personer som ordnar hundprov och personer som utbildar hundar ska inte utesluta fågelinfluensan om de får infektionssymptom i luftvägarna 14 dygn efter en fågelkontakt.
  5. Iaktta god handhygien. Skydda händerna och tvätta dem med tvål och vatten eller desinficeringsmedel. Skydda slemhinnorna i ögonen, munnen och luftvägarna. Fågelinfluensavirusen smittar genom beröring och som droppsmitta via slemhinnorna i ögonen, munnen och luftvägarna. Jobba alltid hygieniskt och skydda dig när du hanterar vilt. Det är särskilt viktigt för måsfåglar, änder och små rovdjur.
  6. Låt bli att använda döda måsfåglar vid hundutbildning.
  7. Använd inte hund vid avhysning av måsfåglar.Utom vid letandet efter och apporterandet av skadskjutna fåglar. I övriga fall hämtar och destruerar jägaren själv de skjutna fåglarna, korrekt skyddsklädd.
  8. Var särskilt uppmärksam på att hunden inte tuggar på fällt vilt eller självdöda djur. Följ med hundens hälsotillstånd med tanke på fågelinfluensasymptom. Ge inte råa delar av ett fällt vilt åt en jakthund.
  9. Skicka prover till Livsmedelsverket enligt anvisningarna. För att skapa en korrekt epidemiologisk lägesbild krävs det information om smittläget för fågelinfluensan hos viltet.