Lintuinfluenssan epäillään levinneen fasaanitarhalle

Janakkalalaiselta fasaanitilalta löytyi maanantain vastaisena yönä kymmeniä kuolleita fasaaneja, ja osa linnuista on kliinisesti sairaita.

Julkaistu8.2.2021

Tilalta on toimitettu Ruokavirastoon useita fasaaneja tutkittavaksi lintuinfluenssan varalta. Tulosten odotetaan valmistuvan lähipäivien aikana. Tilan lintuja on tutkittu myös aiemmin, mutta linnut olivat silloin terveitä.

Jo aiemmin luontoon istutetuista fasaaneista varmistuneen tautilöydöksen vuoksi Ruokavirasto on rajoittanut siipikarjan siirtoja alueellisesti ja määrännyt taudin esiintymispaikan ympärille rajoitusvyöhykkeen. Jatkotoimenpiteet riippuvat fasaanitilan näytteiden tuloksista.

Ruokavirasto kehottaa tehostamaan siipikarjatilojen tautisuojausta lintuinfluenssatartuntojen estämiseksi koko maassa. Siipikarja ja kaikki kotieläiminä pidettävät linnut tulee pitää sisällä tai suojata kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin, ettei virus leviäisi pitopaikkoihin. Lintuinfluenssatilanteen vuoksi siipikarjan ulkonapitokielto aikaistui tänä vuonna kolmella viikolla ja astui voimaan tänään, 8. helmikuuta.

Lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille, joka huolehtii näytteenotosta.

Lue lisää täältä.