Delta i förhöstens utbildningar

Publicerad16.7.2020

Utbildningar ordnas på bland annat följande teman:

 • Licensinnehavarens och jaktföreningens uppgifter
  i Oma riista (älg och vitsvanshjort)
  – Fördelningen av jaktlicenser inom en samlicens, hur jakten inleds och avslutas, licensavgifterna mm
 • Utbildning för jaktledare – Uppgifter och ansvar
 • Älgens, rådjurets och vitsvanshjortens biologi
  – Djurets ålder och kön, selektiv jakt
 • Kurs i viltvänligt skogsbruk
  – Ersättning av älgskador (Finlands skogscentral)
  – Förebyggande av älgskador
  – Viltvänligt skogsbruk

Ytterligare information om utbildningarna:

https://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang Vi informerar om utbildningarna på Oma riista. Älghushållningsområdesplaneraren där du bor ger ytterligare information.

Obs!

Kurserna arrangeras med hänsyn till eventuella coronabegränsningar (distansutbildning, begränsat antal deltagare med mera).

Du finner oss också i de sociala medierna och på bloggen Sorkkia ja sarvia!