Den finska björnstammen har slutat växa

Publicerad21.4.2022

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det finns mellan 2250 och 2400 björnar i landet före jakten som börjar i augusti.

Uppskattningen är ungefär 16 procent mindre än i fjol. Under de senaste fyra åren har björnjakten varit intensivare än förut och stammens tillväxt verkar ha stannat.

– Det här motsvarar vårt stamvårdande mål att bryta tillväxten som inleddes 2014. Men avbrottet i tillväxten är ojämnt fördelat; björnarna minskade tydligast i östra Finland där avskjutningen var stor medan björnarna i västra Finland till och med blev aningen fler, berättar forskare Samuli Heikkinen på Luke.

Uppskattningen av björnstammen

Uppskattningen av björnstammen bygger på rovdjurskontaktpersonernas bokförda observationer av kullar. Utifrån dem uppskattar man sedan antalet kullar. Under fjolåret bokfördes 1129 observationer av björnkullar med minst en unge yngre än ett år. Antalet kullar beräknades till mellan 212 och 246. Det totala antalet individer får vi fram genom att multiplicera antalet kullar med 10.