Jaktkvoten för brunbjörn är 154 individer i övriga Finland och 70 individer i renskötselområdet

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt  jaktkvoten för brunbjörn 2024–2025 i överenstämmelse med det förslag som varit på remiss. Kvoten för hela Finland är 224 björnar, vilket är 44 fler än under den föregående säsongen.

Bild Jaakko Alalantela
Publicerad1.7.2024

Av denna mängd omfattas 70 björnar av praxis som grundar sig på kvotjakt i renskötselområdet, vara tio individer i det västra renskötselområdet och 60 individer i det östra renskötselområdet. Kvoten för områden utanför renskötselområdet är 154 björnar. Beslut om det slutgiltiga antalet dispenser som beviljats och om hur de fördelas fattas utifrån ansökningar av Finlands viltcentral.

Enligt Naturresursinstitutet uppskattas björnstammen uppgå till 2 100–2 250 individer före den jaktperiod som inleds i augusti 2024. Detta är cirka 20 procent mer än i den föregående uppskattningen. Kvoten är i linje med björnstammens hållbarhet, vilket betyder att björnstammen inte börjar minska trots att kvoten uppfylls.

Ökningen av björnstammen beror bland annat på att jaktbortfallet 2022 var betydligt mindre än någonsin under åren 2016–2021. År 2023 fälldes 152 björnar i hela Finland, av dem 50 individer inom renskötselområdet. Björnen orsakar flest skador för rennäringen. År 2023 uppgick det kalkylerade ersättningsbeloppet för renskador som orsakats av björn, inberäknat mängden förlorade kalvar, till 1 650 000 euro, medan beloppet för skador på husdjur uppgick till 162 000 euro. Dessutom orsakade björnar skador på odling till ett belopp av cirka 100 000 euro.

Syftet med björnjakt är att påverka artens skygghet för människan och att förebygga problem och skador som orsakas av björn. Inom renskötselområdet strävar man efter att minska antalet skador som orsakas av björn genom skadebaserade dispenser och kvotbaserad jakt. I övriga delar av landet är målet att se till att björnstammen behåller sin skygghet för människan och att på så sätt förebygga skador på egendom och hot mot människors säkerhet.

Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande (mmm.fi).