Suomen karhukannan kasvu on taittunut

Julkaistu21.4.2022

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomessa olevan 2250–2400 karhua ennen elokuussa 2022 alkavaa metsästyskautta. Arvio on noin 16 prosenttia pienempi kuin vuonna 2021. Viimeksi kuluneina neljänä vuotena karhua on metsästetty aiempaa voimakkaammin, ja kannan kasvu näyttäisi pysähtyneen.

– Tämä vastaa kannanhoidollista tavoitetta katkaista vuonna 2014 alkanut kannan kasvu. Kannan taittuminen on kuitenkin ollut epätasaista: karhujen määrä pieneni selvimmin itäisessä Suomessa, missä metsästysverotus oli suurta, kun taas läntisessä Suomessa karhukanta jopa hivenen kasvoi, kertoo tutkija Samuli Heikkinen Lukesta.

Karhun kanta-arvio

Perustuu suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamiin pentuehavaintoihin, joista on arvioitu erillisten pentueiden lukumäärä. Vuonna 2021 tallennettiin 1 129 pentuehavaintoa, joissa tavattiin vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu. Pentueiden lukumääräksi arvioitiin 212–246. Kokonaisyksilömäärä saadaan kertomalla pentueiden lukumäärä kertoimella 10.