Corona och skjutprovskraven

Publicerad6.4.2020

På grund av coronaläget kommer det att införas ett undantag för skjutprovskraven i jaktlagen. Giltighetstiden för skjutprov som går ut i år ska förlängas till slutet av juli nästa år.

Syftet med ändringen är att minska på antalet skjutprov som avläggs i sommar, för att inte den begränsade skjutprovsverksamheten under våren och eventuellt också sommaren ska orsaka trängsel på hösten och försvåra älgjakten.

Finns tid för skjutprovet också i höst

Även under normala förhållanden ordnas skjutproven huvudsakligen på sensommaren innan jaktsäsongen börjar. Finlands viltcentral tar liksom förut vid licensansökningen hänsyn till de jägare vilkas skjutprov gäller eller går ut under innevarande kalenderår (skjutprovet avlagt föregående gång 2017).

De som jagar i statsmarker i norra Finland och vilkas skjutprov var i kraft i början av detta år har alltså inget omedelbart behov av att avlägga skjutprovet.

Viktigt att nya jägare kan börja jaga

Skjutprov skulle alltså fortsättningsvis krävas av nya jägare som inte har avlagt provet förut, samt av jägare vilkas prov har gått ut redan före innevarande år.

Med specialarrangemang kan skjutproven eventuellt fortsätta senare på sommaren. Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands viltcentral bereder närmare anvisningar om detta för jaktvårdsföreningarna. Syftet med detta är att säkra skjutproven för i synnerhet de nya jägarna som avlägger provet för första gången.

Jord- och skogsbruksministeriet informerar (på finska)

 

Skjutprov krävs för jakt på hjortdjur, vildsvin och björn

I normala fall gäller intyget över avlagt skjutprov i tre år efter avläggandet. I år är det för en stor del av jägarna aktuellt att förnya provet: Under exempelvis året 2018 arrangerade jaktvårdsföreningarna 3570 tillfällen av avlägga skjutprovet och det gjordes 66 302 försök.