Korona ja ampumakoevaatimukset

Julkaistu3.4.2020

Koronatilanteen vuoksi metsästyslakiin ollaan säätämässä poikkeus ampumakoevaatimuksiin. Tänä vuonna vanhentuvan ampumakokeen voimassaoloa jatkettaisiin heinäkuun 2021 loppuun.

Muutoksen tarkoituksena on vähentää ampumakokeiden suoritusmääriä tulevana kesänä ja pyritään siihen, ettei kevään ja mahdollisesti kesän rajoitettu ampumakoetoiminta aiheuttaisi syksyllä ruuhkautumista ja vaikeuttaisi hirvieläinjahtiin pääsemistä.

Ampumakokeeseen ehtii syksylläkin

Ampumakokeet järjestetään normaalioloissakin pääosin loppukesällä ennen metsästyskauden alkua. Suomen riistakeskus huomioi entiseen tapaan lupahaussa sellaiset metsästäjät, joiden ampumakoe on voimassa tai vanhenee kuluvana kalenterivuonna (ampumakoe suoritettu edellisen kerran vuonna 2017).

Pohjois-Suomen valtionmaiden metsästäjillä, joilla ampumakoe oli voimassa tämän vuoden alussa, ei siis ole välitöntä tarvetta ampumakokeen suorittamiseen.

Uusien metsästäjien pääsy jahtiin pyritään turvaamaan

Ampumakoetta edellytettäisiin edelleen uusilta metsästäjiltä, jotka eivät sitä aiemmin ole suorittaneet, sekä metsästäjiltä, joilta se on vanhentunut jo ennen kuluvaa vuotta.

Ampumakoetoimintaa voidaan mahdollisesti jatkaa myöhemmin kesällä erityisjärjestelyin. Maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen riistakeskus valmistelevat riistanhoitoyhdistyksille tästä tarkempia ohjeita. Tarkoitus on mahdollistaa turvalliset ampumakoejärjestelyt ensisijaisesti uusille metsästäjille, jotka suorittavat kokeen ensimmäistä kertaa.

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Ampumakoetta edellytetään hirvieläinten, villisian ja karhun metsästyksessä

Normaalisti ampumakoetodistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Kuluvana vuonna kokeen uusimistarve olisi ajankohtainen suurelle osalle metsästäjistä: esimerkiksi vuonna 2018 riistanhoitoyhdistyksissä oli 3570 ampumakoetilaisuutta, joissa oli 66 302 ampumakoeyritystä.