Skjutprovet med lånat gevär?

Varje år blir det aktuellt med lånegevär. Därför är det på sin plats att repetera vad som gäller inför högsäsongen för skjutprov.

Text Tero Kuitunen ja Jari Pigg  Bild Hannu Huttu

Publicerad2.5.2022

”Vid skjutprovet ska ett sådant vapen användas för vilket skytten har ett i skjutvapenlagen avsett giltigt innehavstillstånd eller parallelltillstånd.”

Så här klara besked ger jord- och skogsbruksministeriet i sin förordning om skjutprovet. Det enda undantaget gäller för ungdomar som på grund av sin ålder inte är berättigade till innehavs- eller parallelltillstånd:

”Om skytten är yngre än 15 år får han vid skjutprovet använda ett vapen tillhörigt en 18 år fylld person i enlighet med 88 § i skjutvapenlagen.” 

Den ovannämnda 88 § i skjutvapenlagen gäller övervakad användning av ett vapen:

”Den som har fyllt 18 år och har rätt att inneha ett skjutvapen får överlåta skjutvapnet för användning under hans direkta övervakning, om han effektivt kan övervaka och leda den som använder vapnet så att användningen inte medför någon fara.”

Med direkt övervakning menas att den övervakande personen har en faktisk möjlighet att ingripa. I praktiken betyder det att han står inom armlängds avstånd. 

Varför ska ett lånevapen inte användas?

Tanken är att varje jägare vid skjutprovet ska använda sitt eget gevär som han känner och har skjutit in och som han använder på jakt. Inte exempelvis en kamrats precisionsgevär.

Personer under femton år får inte ha ett eget gevär eller ett parallelltillstånd, och omfattas således av undantaget. När femtonårsdagen närmar sig är det dock förnuftigt att åka till skjutprovet eftersom tillståndsbyråkratin mal så långsamt att det egna geväret kanske blir verklighet först efter jaktsäsongen.

Mera om samma ämne