Antikroppar mot Aujeszkys sjukdom (AD) påträffade hos vildlevande vildsvin

Bild Getty Images

Publicerad5.1.2022

Hos ett vildsvin som fälldes i Kitee i mitten av oktober påträffades antikroppar mot Aujeszkys sjukdom (AD). Sjukdomen drabbar främst svin, men kan även smitta andra djurarter, dock inte människor.

Fallet påverkar inte Finlands officiella status som ett AD-fritt land. Sjukdomen förekommer tämligen allmänt hos vildsvin i Europa. Föregående gång som antikroppar mot AD påträffades hos vildlevande vildsvin i vårt land var åren 1980 och 2019.

Aujeszkys sjukdom orsakas av ett herpesvirus (SuHV-1), som kan infektera även andra djurarter såsom kor, får, katter och hundar. Hos dem leder en infektion nästan undantagslöst till döden. De övriga djurarterna kan dock inte föra smittan vidare till andra djur. Eftersom sjukdomen kan smitta via kroppsdelar av ett infekterat tamsvin eller vildsvin ska råa kroppsdelar eller organ inte ges åt hundar eller katter.

AD ingår i övervaknings­programmet för vildsvin

– Organproverna av vildsvin som skickas in till undersökning för afrikansk svinpest undersöks också för AD-virus. Vi undersöker också förekomsten av antikroppar mot virus på samtliga djur som vi får in ett undersökningsdugligt blodprov av, berättar specialforskare Jonna Kyyrö på Livsmedelsverket.

Under 2020 undersöktes 937 prover av vildlevande vildsvin för AD-virus och av dem undersöktes 816 också för antikroppar mot AD. Livsmedelsverket tackar samtliga jägare som har skickat in vild­svins­prover och önskar sig samma aktivitet även framledes.