Aktiv vildsvinsjakt i nordöstra hörnet

Avskjutningen har ökat med drygt 20 procent sedan fjolåret. Flest vildsvin fälldes i Sydöstra Finland.

Bild: Sven Zacek
Publicerad21.12.2020

Vildsvinen har jagats aktivt trots att de senaste uppskattningarna visar att stammen minskar. Jämfört med 2019 har avskjutningen ökat i hela landet och uppgår enligt anmälningarna till drygt 1000 svin. Sedan gammalt har vildsvinsstammen varit tät i Sydöstra Finland och året 2020 utgör inget undantag. Över 60 procent av svinen som fälls i vårt land skjuts i det sydöstra hörnet av landet. Säsongens brännpunkt har legat längst bort i sydost. De lokala observationerna överensstämmer med avskjutningens fördelning.

– I slutet av fjolåret (2019) och ännu i början av 2020 fanns det få vildsvin och vi antog att de faktiskt hade blivit färre. Men mot hösten började en mängd observationerna trilla in och avskjutningen blev ännu större än föregående år, berättar Jarmo Koskela, verksamhetsledare på Vederlax jaktvårdsförening.

Rör sig i båda länderna

Avskjutningsanmälningarna visar att svinen rör sig och jagas främst i jaktvårdsföreningarna vid östgränsen. Större delan av de fällda svinen har skjutits strax intill gränsen. Det är ett typiskt beteende för vildsvinen att röra sig på båda sidorna av gränsen, vilket försvårar jakten.

– På dagarna uppehåller sig svinen på den ryska sidan för att på nätterna böka på finska åkrar tätt intill gränsen, beskriver Koskela vildsvinens beteende.

Andra jaktformer blir vanligare

I inlandet jagas vildsvinen ofta som sällskapsjakt med hund, men nära gränsen går det inte riktigt att jaga med hund eftersom den kanske följer svinen över gränsen. Därför är vaktandet vid utfodringsplatser det vanliga sättet att bedriva jakten. Under den senaste tiden har också andra jaktformer, som smygjakt, blivit vanligare.

– Av vildsvinen som skjuts i vårt område är det numera bara ungefär en fjärdedel som fälls på vaktjakt vid utfodringsplatser. Svinen lär sig hur de jagas och ändrar sitt beteende. Årets jaktmetoder fungerar kanske inte mera under nästa år, konstaterar Koskela.