Metsästyskortin lunasti 306 106 metsästäjää

Julkaistu6.3.2023

Vuonna 2022 riistanhoitomaksun maksaneita oli noin tuhat vähemmän kuin edellisvuonna. Yli puolet heistä oli 30–59-vuotiaita, alle 30-vuotiaita oli 12 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 37 prosenttia.

Tilastojen valossa metsästäjien keski-ikä on noussut, mutta hyvin maltillisesti. Vuonna 2018 keski-ikä oli 50,6 vuotta ja vuonna 2022 51,6 vuotta. Miesten keski-ikä on noin 9 vuotta naisten keski-ikää korkeampi.

Alle 18-vuotiaiden metsästäjien määrä on hitaasti noussut viime vuosien aikana ja vuoden 2022 lopussa heitä oli hieman yli 10 400.

Nuorten ottaminen mukaan metsästykseen ja riistanhoitoon on suomalaisen metsästyskulttuurin säilymisen ja kehittymisen edellytys. Metsästyskaudelle 2023–2024 tulevan lakimuutoksen myötä alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksu alenee 20 eurosta 10 euroon. Tämän halutaan osaltaan edesauttavan nuorten metsästäjien määrän kasvua.

Metsästäjätutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi

Vuonna 2022 metsästäjätutkinnon suoritti 8 049 uutta metsästäjää. Suoritusmäärä kasvoi selvästi, vuonna 2021 metsästäjätutkinnon suoritti 7 281. Naisia uusista metsästäjistä oli 29,5 prosenttia. 

Selvästi yleisin metsästäjätutkinnon suoritusikä oli 10–14-vuotta. Kaikkien tutkinnon suorittajien keski-ikä oli 29,3 vuotta. 

Naisten osuus jatkaa kasvuaan

Naisten osuus metsästäjäkunnasta on ollut koko 2000-luvun selvässä kasvusuunnassa. Kun vuosituhannen alussa metsästäviä naisia oli noin 9 000, ja tällä hetkellä heitä on noin 29 600. Metsästyskortin lunastaneiden naisten määrä kasvaa vuosittain noin tuhannella.

Kuuntele Sorkkia ja sarvia -podcastista, mitä metsästäjätilastot kertovat. Jakso on kuunneltavissa myös Spotifysta.

Metsästys myötätuulessa – mitä tilastot kertovat?