Valmistaudu uuteen lupahakuun tarkastamalla vuokrasopimukset

Julkaistu28.1.2021

Tammi-helmikuussa on sopiva hetki tarkastaa metsästysvuokrasopimusten tilanne, eli huomioida maanomistuksessa tapahtuneet muutokset ja päivittää sopimukset ajan tasalle. Määräaikaiset sopimukset kannattaa uusia hyvissä ajoin.

Toistaiseksi voimassa olevien osalta selvitetään sopimusten sisältö, etenkin jos vuokraoikeus ei kata kaikkea riistaa. Monessa seurassa on havaittu, etteivät vanhat sopimukset sisällä esimerkiksi villisian metsästysoikeutta.

Hyvä lähtökohta on kaikkien lajien, myös haitallisten vieraseläinten, metsästysoikeuden vuokraaminen. Jos maanomistaja ei tahdo vuokrata metsästysoikeutta kaikelle riistalle, kannattaa sopimukseen kirjata tarkasti lajit, joiden pyynti on sallittua. Suurpedot ja sorkkaeläimet ovat käyttökelpoisia termejä, mutta tarkemmin määrittelemätöntä pienriista-termiä ei tule käyttää.

Vuoden vaihtuessa katseet kääntyvät jo tulevan kauden hirvieläin- ja suurpetolupien hakemiseen. Oma riistaan päivitetyt hirvieläinalueet kannattaa käydä huolella läpi ja tehdä tarvittavat muutokset. Tällöin huhtikuussa pyyntilupalupahakemuksia tehdessä kartta on tarkistusta vaille valmis hakemukseen liitettäväksi.

Seuran osallistuessa suurpetojen kannanhoidollisen metsästykseen luodaan tai päivitetään Oma riistaan myös suurpetojen metsästyksessä käytetty alue. Tällöin poikkeuslupahaun käynnistyessä alue on näppärästi omalla aluetunnuksellaan liitettävissä lupahakemukseen.

Päivitetyt kartat ovat luonnollisesti kaikkien seuran jäsenen käytettävissä Oma riista -maastosovelluksessa ja siten pyyntipäivän aikana mukana. Myös loppukauden rusakko- ja jänisjahdeissa.