Förbered licens­­ansökningen och kontrollera arrendeavtalen

Publicerad28.1.2021

Januari och februari är en lämplig tid att läsa igenom avtalen om jaktarrende. Notera eventuella förändringar i markägandet och uppdatera avtalen. Förnya tidsbestämda avtal i god tid..

Läs igenom avtalen som gäller tills vidare, i synnerhet om jakträtten inte inkluderar allt vilt. I flera föreningar har jägarna upptäckt att de gamla avtalen inte inkluderar jakträtt för tex vildsvin.

Det är en förnuftig utgångspunkt att inkludera samtliga arter i jakträtten, även mink och mårdhund. Om markägaren är ovillig att arrendera ut jakträtten för allt vilt är det bäst att noggrant anteckna samtliga tillåtna arter. Stora rovdjur och klövdjur är gångbara termer, men undvik den vaga termen småvilt.

Vid årsskiftet vänds blickarna mot nästa jaktår och licensansökningarna för hjortdjur och stora rovdjur. Gå omsorgsfullt igenom hjortdjursområdena i Oma riista fastighet för fastighet och skifte för skifte och inför ändringar. Då kan kartan fogas till licensansökningen när den görs i april.

Om en förening deltar i stamvårdande jakt på stora rovdjur skapar man i Oma riista ett område för rovdjursjakten eller uppdaterar det befintliga. När dispensansökningen börjar är det enkelt att foga området med sin områdeskod till ansökningen.

Samtliga medlemmar i föreningen har självfallet tillgång till de uppdaterade kartorna i Oma riista-appen, även på jakten. Liksom även på harjakten i slutet av säsongen.