Hirvieläinluvat hakuun huhtikuussa

Julkaistu7.3.2023

Pyyntilupien haku aukeaa huhtikuun 1. päivä. Vuonna 2023 lupahakemusten tulee olla jätettynä viimeistään 2. toukokuuta klo 16.15. Luvat haetaan Oma riista -palvelussa.

Monelle hakijalle sähköinen pyyntilupien haku sujuu rutiinilla. Ennen hakua on kuitenkin tarpeen lukea ohjeet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lupahakemuskarttojen päivitykseen (katso sivu 53), jotta edelliskerroilla lupaharkinnassa poistettuja sirpaleita tai päällekkäisyyksiä ei jouduta selvittämään uudelleen. 

Pyyntiluvan hakemiseen liittyvät ehdot, voimassa oleva yleisohjeistus ja hakuprosessi: https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet 

 


Karttojen muistilista  

Hakemuskartta:

 • lue hakemusohjeet huolellisesti läpi
 • vaihda metsästyskausi
 • lisää ja päivitä hakemukseen valtionmaat,
  myös erillisalueet
 • vertaa karttaa ja sopimuksia
 • vertaa aluetta edellisen vuoden
  pyyntilupapäätöksen poistoihin 
 • varmista erikseen, että olet poistanut sirpaleet ja
  ilman metsästysoikeutta olevat alueet
 • tee korjaukset ja päivitä tiedot uuteen hakemuskarttaan
 • toimita aluetunnus luvanhakijalle

Metsästyskartta:

 • poista ja päivitä pyyntilupapäätöksessä mainitut pyyntilupien käyttöalueen rajaukset ja kiinteistöjen poistot metsästyksenjohtajia ja metsästäjiä varten

 

Oma riista -neuvonta palvelee (arkisin klo 12–16)

 • s-posti: oma@riista.fi
 • puh: 029 431 2111