Tutustu lyijyhaulirajoitukseen kartalla

Karttapalvelu lyijyhaulirajoituksen soveltamisen tueksi on julkaistu. Palvelusta voit tarkistaa, onko lyijyhaulien käyttö metsästysalueellasi kiellettyä.

Kuva Maanmittauslaitos
Julkaistu30.6.2023

Lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla ja niiden suojavyöhykkeillä on ollut kiellettyä 16.2.2023 alkaen. Kielto koskee lyijyhaulien ampumisen lisäksi niiden mukana pitämistä, ellei voida osoittaa, että niitä käytetään suojavyöhykkeen ulkopuolella.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkensi vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikoiksi soveltuvien kosteikkoalueiden määritelmää aikaisemmin siten, että ne olisivat yksiselitteisesti tunnistettavissa suoraan maastokartalta. Alueet suojavyöhykkeineen on nyt merkitty Maanmittauslaitoksen karttapalveluun.

Karttapalvelu on suunnattu viranomaisille, metsästäjille ja ampumaharrastajille kiellon soveltamisen tueksi.

Kartta-aineistoon merkityt alueet eivät kata kaikkia vesilintujen relevantteja elinympäristöjä. Jotta rajoituksen tarkoitus toteutuisi, tulee ampujien noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta alueilla, jotka saattavat muodostaa vesilintujen elinympäristöiksi soveltuvia kosteikkoalueita.

– Tällaisia alueita ovat esimerkiksi paikoittain kaventuneet joen uomat tai kevättulvien peittämät peltoalueet, jonne muuttomatkallaan olevat linnut voivat pysähtyä ruokailemaan. Mahdollisista kausivaihteluun liittyvistä olosuhteista voi tiedustella maanomistajalta, joka tuntee maa-alueensa parhaiten, sanoo ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen Tukesista.

Vastaava karttataso julkaistaan myöhemmin myös Oma riista -palvelussa.

Tukesin koko tiedote.