Rakkaudesta riistaruokaan -hanke

Keväällä käynnistyi Varsinais-Suomessa hanke, joka etsii uusia toimintamalleja siihen, miten ravintolat voivat tarjota riistalihaelämyksiä kuluttajille sekä miten metsästysseurat voivat myydä riistalihaa jalostajille ja ravintolasektorille.

Julkaistu2.7.2024

Kasvava riistatalous, metsästys, riistaturismi ja ruokamatkailu antavat maaseudun toimijoille mahdollisuuksia ympärivuotiseen toimintaan. Riistaliha ja riistatalous sekä metsästys ja siihen liittyvät ruokapalvelut ovat hyviä esimerkkejä toiminnasta, joilla on merkittävä vaikutus aluetalouteen.

Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja sitä koordinoi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida. Osatoteuttajia hankkeessa ovat Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salonseudun ammattiopisto sekä Axxell Brusaby.

Suomen riistakeskus auttaa etsimään seuroja hankkeen pilotointiin sekä tarjoaa koko hankkeen ajan riistaosaamistaan hankkeen käyttöön. Hankkeeseen tarvitaan metsästysseuroja ja -seurueita, jotka lähtevät mukaan palveluverkostoon, jolla mahdollistetaan riistalihan saaminen asiakkaalle.

Hankkeen alkuvaiheessa Suomen riistakeskus ottaa Varsinais-Suomen metsästysseuroihin ja -seurueisiin yhteyttä sähköpostitse ja tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa kiinnostuksensa vastaamalla kyselyyn.