Projektet Av kärlek till viltmat

I våras inleddes i Egentliga Finland ett projekt som ska utveckla nya verksamhetsmodeller för restauranger att erbjuda sina kunder viltköttsupplevelser och för jaktföreningar att sälja viltkött till restauranger och vidareförädling.

Publicerad2.7.2024

Den växande vilthushållningen, jakten, viltturismen och matturismen skapar möjligheter för aktörer på landsbygden att bedriva verksamhet året om. Viltköttet och vilthushållningen, liksom jakten med anslutande mattjänster, utgör goda exempel på verksamheter som har en betydande inverkan på den regionala ekonomin.

Projektet har beviljats EU-landsbygdsfinansiering från Egentliga Finlands NTM-central och det koordineras av Sydvästra Finlands utbildningssamkommun Novida.

Delgenomförarna är Raseko (Reso, Nådendal, Nousis, Virmo, Masku och Rusko), Salonejdens yrkesinstitut och Axxell Brusaby.

Finlands viltcentral hjälper till med ta fram föreningar för pilotprojektet och ställer sitt viltkunnande till förfogande för hela projekttiden. Projektet efterlyser alltså jaktföreningar och jaktsällskap som vill medverka i nätverket av tjänster som ska föra viltköttet ut till kunderna.

Inledningsvis kommer viltcentralen att mejla jaktföreningarna och jaktsällskapen i Egentliga Finland och pejla intresset genom att be dem svara på ett antal frågor.