Eränkäynti esillä Rovaniemen kouluissa

Rovaniemen riistanhoitoyhdistyksessä on ollut kiireinen syksy. Toiminnanohjaaja Aleksi Junttila ja vapaaehtoiset ovat kiertäneet lukuisissa tapahtumissa ympäri kaupunkia nuorisotyötä tehden.

TekstiMirja RantalaKuvat Aleksi Junttila
Julkaistu7.12.2022

Rovaniemellä on pian vuoden toiminut Riistanhoitoyhdistyksen kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan kehittäminen -hanke, joka on mahdollistanut toiminnanohjaajan täysipäiväisen palkkaamisen ja sen myötä lähes 30 nuorille tai lapsille suunnatun tilaisuuden järjestämisen.

Hankkeen avulla pyritään vastaamaan pinta-alaltaan ja asukasmäärältään suuren riistanhoitoyhdistyksen kasvavaan nuorisotyön tarpeeseen.

– Kesällä ja syksyllä on saatu aikaiseksi kaikenlaista kirjavaa ja vuoden suurin työ tapahtumien osalta on touhuttu. Tapahtumien lisäksi on yritetty olla esillä kouluissa ja luoda verkostoa opettajista ja sidosryhmistä, Junttila kertoo hankkeen kuulumisia.

Kouluvierailuja on tehty sekä ala- että yläkouluihin. Pari päiväkotivierailuakin on loppuvuodesta suunnitteilla. Perinteisten kouluvierailujen lisäksi on järjestetty erilaisia tapahtumia, kuten vesilintupäivä, kodin ja koulun päiviä, turvallisen aseenkäsittelyn koulutusta ja muun muassa kahden koulun eräkurssien yön yli kestänyt retki.

Simulaattoriammunta kiinnostaa

Kouluvierailun tai tapahtuman ohjelma on sovitettava lasten ikään. Pienimmille kerrotaan riistaeläimistä, luonnosta, sekä yleensäkin eränkäynnistä. Isommille voidaan tarjota metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta, joiden tiimoilta Rovaniemellä on tähän mennessä ollut yhteensä 311 tutkintosuoritusta.

– Junioreilta ja nuorilta palaute tulee lomakkeiden sijaan raatailemalla ja toiveissa on erityisesti toimintaa ja käytännönläheistä opetusta.

Esimerkiksi turvallista aseenkäsittelyä on päästy harjoittelemaan vuokrattavan ammuntasimulaattorin avulla.

– Kyllä se simulaattori on vierailuilla ollut se kiinnostavin rasti, Junttila kertoo nuorten reaktiosta.

Tavoitteena toiminnan laajentaminen

Palaute kouluista on ollut innostunutta. Lapset ja nuoret nauttivat toiminnallisista koulupäivistä ja monelle opettajalle eräily on sydämenasia.

– Osa opettajista on todella aktiivisia. He ovat ottaneet metsän ja metsästyksen mukaan suunnitteilla oleviin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, Junttila kiittää.

Nykyisten kumppanikoulujen kanssa yhteistyö toimii saumattomasti ja opettajilta kerätty palaute on myönteistä.

– Ensi vuodelle on suunnitteilla laajentaa toimintaa myös niille kouluille, joissa ei olla vielä päästy vierailemaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni koulu toiminnan piiriin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kouluyhteistyömalleja muihin riistanhoitoyhdistyksiin monistettavaan muotoon. Junttila haaveilee myös riistanhoitoyhdistyksiä nuorisotyössä auttavan oppaan kokoamisesta.

Muita riistanhoitoyhdistyksiä hän rohkaisee aktiiviseen nuorisotyöhön. Metsästäjien ikärakenne ja metsästyksen ympärillä käytävä keskustelu riittävät motivoimaan Junttilaa.

– Tutkintomääriä pitää saada kasvatettua ja ylipäätään nuoria kiinnostumaan luonnosta ja eränkäynnistä. Lisäksi tarvittaisiin myönteistä ja innostavaa viestintää metsästyksestä esiin paikallismediaan.

Resurssit ja koulumaailma luovat omat haasteensa

Junttila on palkattu maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella kahdeksi vuodeksi riistanhoitoyhdistykseen töihin. Ilman palkattua työntekijää näin laaja toiminta ei olisi mahdollista.

– Iso kiitos aktiivisille harrastajille, seuroille sekä yhteistyökumppaneille, ilman heitä tapahtumien järjestäminen olisi mahdotonta.

Vaikka kouluilla suhtautuminen hankkeeseen on ollut myönteistä, riittää työssä myös haasteita.

– Vierailuista ja kouluopetuksesta viestiminen on haastavaa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa esimerkiksi toiminnasta kuvamateriaalia, mutta koulujen säännöt kuvaamiseen ovat tiukat. Yleisistä tapahtumista viestiminen toki onnistuu ja tähän keskitytään seuraavana toimintavuotena, Junttila pohtii.

Viestintä vaatii myös resursseja. Kuvaaminen ei onnistu, jos on itse toiminnan ytimessä ohjaamassa koululaisia tai nuoria. Myös suunnitteluun, toimistotyöhön ja hankehallintoon on kulunut yllättävän paljon aikaa.

Tulevaisuuteen katsovaa Junttilaa haasteet eivät lannista. Kuvamateriaalin tuottamiseen on jo suunnitelmia olemassa ja vuonna 2023 saadaan varmasti uusia kouluja toiminnan piiriin. Sana kaupungissa kiirii pikkuhiljaa. Toiminnalle ollaan suunnittelemassa jatkoa hankkeen päätyttyä. Sen muotoa suunnitellaan tulevana vuonna.

Rovaniemen rhyn tapahtumia tähän mennessä vuonna 2022

18 kpl tutkintotilaisuutta

54 kpl ampumakoetilaisuutta

7 kpl tutkintoon valmentavaa koulutusta

30 kpl erilaista muuta tilaisuutta tai koulutusta