Hankehaku on auki

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun riistanhoitoyhdistysten toimintaa kehittäville sekä riistataloutta edistäville hankkeille. Avustuksia voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

Julkaistu5.1.2022

  • riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukevat hankkeet
  • riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevat hankkeet
  • riistanhoitoyhdistysten yhteistyössä tekemä suurpetovahinkojen ennaltaehkäisy
  • riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden kouluyhteistyötä edistävät hankkeet
  • metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistävät hankkeet

Hakemuksia mainittuihin riistanhoitoyhdistysten toimintaa tukeviin ja kehittäviin hankkeisiin toivotaan erityisesti riistanhoitoyhdistyksiltä. Metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistävissä hankkeissa voivat olla toteuttajina esimerkiksi riistanhoitoyhdistykset yhdessä tai riistanhoitoyhdistykset ja muut toimijat yhdessä. Avustuksia myönnetään erityisesti metsästyksen valvonnan kehittämistä sekä kestävää ja turvallista metsästystä tukeviin hankkeisiin.

Suurpetovahinkojen ennaltaehkäisyä edistävät hankkeet voivat liittyä esimerkiksi paikallisen osaamisen vahvistamiseen vahinkoriskien kartoituksessa ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn liittyvässä neuvonnassa ja tuessa, ja riistanhoitoyhdistykset voivat toteuttaa hankkeita yhteistyössä riistakeskuksen aluetoimiston kanssa. Kouluyhteistyötä edistäviä avustuksia voidaan myöntää esimerkiksi metsästäjäkurssien järjestämiseen.

Avustuksia myönnetään riistanhoitoyhdistyksille, muille oikeustoimikelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille, julkisoikeudellisille laitoksille, yliopistoille sekä tutkimuslaitoksille.

Hakuaika

Hakuaika metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistäviin sekä suurpetovahinkoja ehkäiseviin hankkeisiin ja kouluyhteistyöhön jatkuu 15.2.2022 saakka. Toiminnanohjauksen tukemiseen ja riistanhoitoyhdistysten yhdistymiseen liittyvien avustusten hakuaika jatkuu 31.12.2022 saakka. Päätöksiä kouluyhteistyöhön, riistanhoitoyhdistysten yhdistymisiin ja ammattimaiseen toiminnanohjaukseen liittyvistä avustuksista voidaan tehdä myös hakuajan kuluessa.

Ammattimainen toiminnanohjaus

Uudella ammattimaisen toiminnanohjauksen tuella halutaan edistää riistanhoitoyhdistysten yhteistyötä ja mahdollistaa tehtävien tehokkaampi hoitaminen yhdistyksissä. Myös riistanhoitoyhdistysten yhdistymiseen liittyviä hankkeita tuetaan edelleen.

 

Lisätietoja: Asiantuntija Henna Väyrynen, erätalousyksikkö, luonnonvaraosasto, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2014, henna.vayrynen@gov.fi

Hakuilmoitus, avustusten hakuohjeet ja hakulomakkeet

https://mmm.fi/erityisavustukset