Varje sommar inventerar mellan 7000 och 8000 frivilliga jägare vilttrianglar. Bild: Hannu Huttu

Viltinformationen skapar hållbar jakt

Finland är en föregångare när det gäller insamling och användning av viltdata. Tusentals frivilliga jägare visar sin kärlek till viltet genom att delta i inventeringar.

Publicerad29.6.2022

För att jakten ska vara hållbar behöver vi uppdaterad kvalitetsinformation om viltstammarnas storlek och utveckling. Det är grunden som dimensioneringen av jakten och det hållbara nyttjandet av viltstammarna står på. Sommartid handlar inventeringarna om sjöfåglar och skogshöns.

Med vilttrianglarna räknar vi skogshönsens kullar

Triangelinventeringarna ger oss information om skogshönsens stammar. Både jägarna och forskningen behöver exakta data om fåglarnas antal och årliga produktion. Insamlingen av viltdata handlar mycket riktigt om ett samarbete mellan viltforskningen och jägarkåren. Passionen för viltet får bägge att dra åt samma håll.

Varje år deltar nästan tiotusen jägare i inventeringarna. Forskarna samordnar räkningarna och behandlar resultaten, men det egentliga arbetet görs av frivilliga jägare i terrängen.

Inventeringen av en sommartriangel kräver en tolv kilometer lång promenad i skogen. Kärleken till hönsjakten får tusentals inventerare att år efter år svettas bland myggen i sommarskogen. Det här om något är sann kärlek till skogshönsen!

Resultatet av de årliga inventeringarna har en direkt inverkan på besluten om hur jakten på skogshönsen regleras och begränsas. Även jaktföreningarnas egna beslut om begränsningar bygger på vilttrianglarna. Den som inventerar på sommaren kan med gott samvete jaga på hösten!

Inventeringsinspiration får vi när hönsläget är gott och utvecklingen leder till förlängda jakttider.

Toppjakten, som blev tillåten efter en paus på 40 år, utgör ett gott exempel på kraften hos viltinformationen. Utan triangelinformationen hade inte den här fina traditionen kunnat återupptas.

Inte heller skulle vi inspireras att svettas på skidor i vinterskogen!

Bilder: Tomas Kansanaho, Tuomo Turunen och Tero Salmela

Sjöfåglarna räknas två gånger

Sjöfåglarna räknas två gånger; i maj räknar vi paren och i juli kullarna. I fjol räknade jägare och fågelvänner de häckande paren på sammanlagt 2069 platser och kullarna på 636 platser. På våren räknas de häckande paren två gånger. Det tar inte mer än en kvart att räkna en punkt.

Det är trevligt att följa med paren när uppvaktandet pågår. Flera räknepunkter är riktiga kärleksnästen och väcker hopp om en ny och välmående generation sjöfåglar. Sjöfågelräkningen är en avkopplande syssla där man på köpet får följa med hur sommaren framskrider och njuta av naturen.

Viltdatainsamlarnas samlade insats utgör ett genuint bevis på kärleken till viltet. Viltet ger oss jägare så mycket och vi ger så gärna någonting i retur.

Vilttrianglarna räknas 23.7-7.8 2022

Vi rekommenderar att ni gör inventeringen genast i början av perioden och skickar in resultatet på webbplatsen riistakolmiot.fi/sv/.