Kesäisiä riistakolmioita laskee vuosittain noin 7 000–8 000 vapaaehtoista metsästäjää. Kuva: Hannu Huttu

Riistatieto luo kestävän pohjan riistasuhteelle

Suomi on riistatiedon keräämisen ja hyödyntämisen edelläkävijä. Tuhannet vapaaehtoiset metsästäjät osoittavat rakkautensa riistaan osallistumalla laskentoihin.

Julkaistu29.6.2022

Laadukas ja ajantasainen tieto riistakantojen koosta ja kehityksestä on kestävän metsästyksen edellytys. Siihen perustuu metsästyksen mitoitus ja riistakantojen kestävä käyttö. Kesäisin laskennoissa keskitytään vesi- ja metsäkanalintuihin.

Riistakolmioilla lasketaan metsäkanalintupoikueita

Riistakolmiolaskentojen avulla tuotetaan tietoa metsäkanalintukannoista. Tarkat tiedot lintujen runsaudesta ja vuotuisesta tuotosta hyödyttävät sekä metsästystä että tutkimusta. Riistatiedon kerääminen onkin riistantutkimuksen ja metsästäjäkunnan yhteispeliä. Intohimo riistaan saa puhaltamaan yhteen hiileen.

Laskentoihin osallistuu vuosittain lähes kymmenentuhatta metsästäjää. Tutkijat koordinoivat laskennat ja käsittelevät tulokset, mutta metsästäjät tekevät vapaaehtoisesti varsinaisen laskentatyön maastossa.

Yhden metsäkanoihin keskittyvän kesäkolmion laskeminen edellyttää 12 kilometrin kävelyä metsässä. Rakkaus metsäkanalinnustukseen saa tuhannet laskijat hikoilemaan kesäisessä metsässä itikoiden keskellä vuodesta toiseen. Tämä jos jokin on tosirakkautta, jonka jokainen kanalinnustaja tunnistaa!

Vuotuiset laskentatulokset vaikuttavat suoraan metsäkanalintujen metsästyksen säätely- ja rajoituspäätöksiin. Myös metsästysseurojen rajoituspäätökset voidaan määrittää riistakolmioiden perusteella. Osallistumalla laskentaan kesällä voi hyvin mielin lähteä metsälle syksyllä.

Motivaatiota laskemiseen saa, kun hyväksi todettu lintukannan tila ja kehitys näkyvät pyyntiaikojen pidentymisenä. Hyvä esimerkki riistatiedon voimasta on latvalinnustus, joka sallittiin 40 vuoden tauon jälkeen. Ilman kolmioiden riistatietoa ei olisi hienoa perinnettä avattu, eikä olisi niin paljon intoa hikoilla suksilla talvisessa lumessa.

Kuvat: Tomas Kansanaho, Tuomo Turunen ja Tero Salmela

Vesilinnut lasketaan kahdesti

Vesilintuja seurataan toukokuussa parilaskennoissa ja heinäkuussa poikuelaskennoissa. Viime vuonna metsästäjät ja lintuharrastajat laskivat pesiviä pareja yhteensä 2 069 kohteelta ja poikueita 636 kohteelta. Pesivät parit lasketaan keväisin kahdesti. Pisteen laskemiseen menee vain vartti.

Kuhertelevia pareja on mukava seurata. Monet laskentapisteet ovat varsinaisia lemmenlätäköitä ja parien seuranta herättää toiveen seuraavasta hyvinvoivasta vesilintusukupolvesta. Vesilintulaskenta on muutenkin leppoisaa puuhaa, jossa tulee samalla seurattua kesän etenemistä ja nautittua luonnosta.

Riistatiedon kerääjien yhteinen ponnistus on todellinen rakkaudenosoitus riistalle. Riista antaa metsästäjille paljon ja me haluamme antaa takaisin.

Riistakolmiot lasketaan 23.7.–7.8.2022

Suositeltavinta on tehdä laskenta heti alkukaudesta ja palauttaa tulokset riistakolmiot.fi -sivuston kautta.