Sjön Keihäsjärvi i Syvänniemi i Norra Savolax har under de senaste åren iståndsatts till en livsmiljö för sjöfåglar och ett utfärdsmål. Andelslaget beslöt att sjön under de följande fem åren även ska fungera som en höstlig rastplats för sjöfåglar.

Sotka-rastplatserna lämnas i fred under höstflyttningen

Sotka-projektet som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet handlar inte bara om sjöfåglarnas häckningsområden utan också om rastplatserna under höstflyttningen.

Text och bild Heikki Helle

Publicerad10.1.2022

I dagsläget innebär den samordnade störning som jakten orsakar i fågelvattnen att fåglarna inleder höstflyttningen i förtid. Men sjöfåglar som får följa sin naturliga rytm och förbereda sig ordentligt för flyttningen har bättre förutsättningar att klara av färdens påfrestningar. Och fåglarna som har nått övervintringsområdet i god kondition följer med större sannolikhet med i vårflyttningen tillbaka för att häcka.

Sotka-projektet för ett nätverk av rastplatser drivs av BirdLife och Jägarförbundet och arbetar för en förbättring av läget genom att skapa frivilliga störningsfria rastplatser. Stommen i det här tvååriga projektet handlar om att kontakta innehavarna av jakträtten i sjöfågelområden och informera och utbilda om behovet av höstliga rastplatser. Utöver informationsförmedlingen ska projektet anlägga ett nätverk med minst 25 pilotobjekt. Genom modellpilotobjekten ska de frivilliga rastplatserna etableras i hela landet som ett ny och vardaglig viltvårdsform.

Bygger på frivillighet

Som rastplats passar vilket som helst vattenområde som sjöfåglarna gärna uppsöker på hösten. En bra rastplats lockar sjöfåglarna med naturlig föda – på pilotobjekten får fåglarna inte lockas med säd! Projektets pilotprojekt bygger alltid på att jakträttsinnehavaren av egen fri vilja vill hjälpa sjöfåglarna. På rastplatserna jagas sjöfåglarna inte alls under hela säsongen, men jakten på mink och mårdhund uppmuntras och i de omgivande trakterna kan sjöfågeljakten fortsätta som förut.

Sotka-nätverksprojektet för rastplatser har redan ordnat tiotals utbildningar och arrangemang för olika målgrupper som Jägarförbundets distrikt, jaktföreningar, byföreningar, andelslag, amatörornitologer med flera.

Låter det här intressant?

Ta kontakt och låt oss arrangera en skräddarsydd infokväll med sjöfågeltema:

  • veli-matti.pekkarinen@metsastajaliitto.fi
  • heikki.helle@birdlife.fi