Syvänniemen Keihäsjärveä Pohjois-Savossa on viime vuosina kunnostettu vesilintujen elinympäristönä ja retkikohteena. Osakaskunnan päätöksellä järvi toimii seuraavat viisi vuotta myös vesilintujen syysaikaisena levähdysalueena.

SOTKA-levähdysalueilta rauhassa syysmuutolle

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa SOTKA-hankkeessa kiinnitetään huomiota vesilintujen lisääntymisalueiden lisäksi myös syysaikaisiin levähdysalueisiin.

Teksti ja kuva Heikki Helle

Julkaistu10.1.2022

Nykytilanteessa metsästyksen aiheuttama yhtäaikainen häiriö lintuvesillä käynnistää vesilintujen syysmuuton ennenaikaisesti. Oman luontaisen rytminsä mukaisesti ja hyvin muutolle valmistautuneena vesilinnuilla on paremmat lähtökohdat selvitä muuttomatkan rasituksista. Hyväkuntoisena talvehtimisalueelle selvinneet linnut ovat todennäköisemmin mukana taas seuraavana keväänä pesimäkannan vahvuudessa.

Parannusta tilanteeseen haetaan vapaaehtoisten häirintävapaiden levähdysalueiden avulla BirdLifen ja Metsästäjäliiton yhteisessä SOTKA-levähdysalueverkostohankkeessa. Kaksivuotisen hankkeen keskiössä on vesilintualueiden metsästysoikeuden haltijoille suunnattu koulutus ja tiedotus syksyisten levähdysalueiden tarpeesta. Tiedonvälityksen lisäksi hankkeessa perustetaan vähintään 25 pilottikohteen verkosto. Esimerkillisten pilottikohteiden avulla vapaaehtoiset levähdysalueet pyritään juurruttamaan uudeksi tavanomaiseksi riistanhoitomuodoksi koko valtakuntaan.

Perustuu vapaaehtoisuuteen

Levähdysalueeksi sopii mikä tahansa vesilintujen suosiossa syyskaudella oleva vesialue. Hyvä levähdysalue houkuttelee vesilintuja luontaisella ravinnollaan – levähdysaluehankkeen pilottikohteille ei houkutella lintuja viljaruokinnalla. Hankkeen pilottikohteet perustuvat aina alueen metsästysoikeuden haltijan vapaaehtoiseen tahtoon toimia vesiriistan hyväksi. Levähdysalueilla vesilintuja ei metsästetä koko kaudella, mutta vieraspetojen pyyntiin kannustetaan ja ympäröivien alueiden vesilinnustus voi jatkua ennallaan.

SOTKA-levähdysalueverkostohankkeessa on jo järjestetty kymmeniä koulutuksia ja tilaisuuksia erilaisille yleisöille: Metsästäjäliiton piireille, yksittäisille metsästysseuroille, kyläyhdistyksille, osakaskunnille, lintuharrastajille ja niin edelleen.

Kiinnostuitko?

Ole yhteydessä ja järjestämme paikallisiin tarpeisiin räätälöidyn vesilintuteemaisen koulutusillan:

  • veli-matti.pekkarinen@metsastajaliitto.fi
  • heikki.helle@birdlife.fi