För knipan ligger parantalet vid långtidsmedelvärdet och är cirka 9 procent större än 2022.
Forskning

Sjöfågelstammarna på fjolårsnivå

Under de senaste åren har sjöfåglarnas tillstånd varit ett vanligt samtalsämne bland jägarna, och inte utan orsak. På lång sikt har de flesta av de 16 arterna som sjöfågelräkningen omfattar blivit färre. Enligt årets sjöfågelräkning ligger fågelstammarna på samma nivå som i fjol.

Text Markus Piha, Aleksi Lehikoinen, Andreas Lindén, Katja Ikonen och Tuomas Rajala Bilder Jari Peltomäki och Tomas Kansanaho

Publicerad5.9.2023
Indexen beskriver hur mängderna par och ungar utvecklats i landet som helhet för de viktigaste jaktbara änderna (index %). Värdet 100 beskriver långtidsmedelvärdet.

 

GRÄSANDENS häckande stam har i landet som helhet vuxit med en femtedel under de 38 inventeringsåren, men under de senaste 20 åren har stammen inte vuxit alls. Årets parantal ligger på fjolårsnivå och vid långtidsmedelvärdet. I år låg det totala antalet ungar 12 procent under långtidsmedelvärdet och även produktionen av ungar per par låg 15 procent under. Jämfört med fjolåret finns det aningen färre ungar och i synnerhet produktionen av ungar per par var svagare än i fjol.

 

KRICKANS häckande stam har i landet som helhet och på lång sikt minskat med så mycket som en fjärdedel. I år låg antalet par i landet som helhet cirka 24 procent under långtidsmedelvärdet och nära nivån i fjol. Det totala antalet ungar låg i år 25 procent under långtidsmedelvärdet, men produktionen av ungar per par låg på glädjande 7 procent över långtidsmedelvärdet. I jämförelse med fjolåret blev både totalantalet ungar och produktionen av ungar per par större.

 

Innevarande år hörde till de svagaste häckningsåren för bläsanden eftersom antalet ungar låg 47 procent under långtidsmedelvärdet.

BLÄSANDENS parantal har minskat med hela 58 procent under sjöfågelräkningens 38 år. Nedgången har varit kraftigare i söder och norr än i landets mellersta delar. I år var antalet par i landet som helhet 10 procent mindre än i fjol och låg cirka 44 % under långtidsmedelvärdet. Innevarande år hörde ändå till de svagaste häckningsåren eftersom antalet ungar låg 47 procent under långtidsmedelvärdet och produktionen av ungar per par låg 6 procent under långtidsmedelvärdet. Både det totala antalet ungar och produktionen av ungar per par blev i år klart mindre än i fjol.

 

KNIPANS parantal i landet som helhet har under de 38 inventeringsåren minskat med 11 procent. På regional nivå har antalet par också minskat på kort sikt i landets södra delar. I norr har knipan däremot ökat. I år ligger antalet par i landet som helhet vid långtidsmedelvärdet och är ungefär 9 procent större än i fjol. Antalet ungar i landet som helhet låg 14 procent och produktionen av ungar per par 16 procent under långtidsmedelvärdet. Både det totala antalet ungar och produktionen av ungar låg i år på samma nivå som i fjol.

Ett stort tack till er som inventerade!

Sjöfågelmaterialet består av par- och kullräkningar som har gjorts av frivilliga inventerare. I år gjordes parräkningar på 1256 punkter och kullräkningen på 642 punkter. Med inventeringarna följer vi med hur de häckande stammarna utvecklas och klarlägger det årliga häckningsresultatet. Resultaten används också vid planeringen av vården av livsmiljöer, dimensioneringen av jakten, bevarandet av mångfalden i vattendragen och i forskningsprojekt där man undersöker hur anlagda våtmarker hjälper sjöfåglarna och hur de främmande rovdjuren påverkar sjöfågelstammarna.

Läs mera här: