Telkän parimäärä on pitkäaikaisen keskiarvon tuntumassa ja noin 9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2022.

Vesilintukannat viime vuoden tasolla

Vesilintujen tilanne on puhuttanut viime vuosina monia metsästäjiä ja syystäkin. Pitkällä aikavälillä vesilintuseurannan 16 lajista suurin osa on taantunut. Vuoden 2023 vesilintulaskentojen mukaan vesilintukannat ovat edellisvuoden tasolla.

Teksti Markus Piha, Aleksi Lehikoinen, Andreas Lindén, Katja Ikonen ja Tuomas Rajala Kuvat Jari Peltomäki ja Tomas Kansanaho

Julkaistu5.9.2023
Tärkeimpien riistasorsien parimäärän ja poikasten kokonaismäärän kehitystä kuvaavat indeksit valtakunnan tasolla (indeksi %). Arvo 100 kuvaa pitkäaikaista keskiarvoa.

 

SINISORSAN valtakunnallinen pesimäkanta on kasvanut 38 seurantavuoden aikana viidenneksellä, mutta viimeisen 20 vuoden aikana kanta ei ole enää kasvanut. Vuoden 2023 parimäärä on viime vuosien tasolla ja pitkäaikaisen keskiarvon tuntumassa. Vuonna 2023 poikasten kokonaismäärä oli 12 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella ja myös parikohtainen poikastuotto oli 15 prosenttia pitkäaikaista keskiarvoa pienempi. Viime vuoteen verrattuna poikasia on hieman vähemmän, ja etenkin parikohtainen poikastuotto oli edellisvuotista heikompaa.

 

TAVIN Suomen pesimäkanta on pitkällä aikavälillä vähentynyt liki neljänneksen. Vuoden 2023 valtakunnallinen parimäärä on noin 24 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, lähellä viime vuoden tasoa. Vuonna 2023 poikasten kokonaismäärä oli 25 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, mutta parikohtainen poikastuotto ilahduttavasti 7 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Vuoteen 2022 verrattuna sekä poikasten kokonaismäärä että parikohtainen poikastuotto olivat suurempia.

 

Haapanan pesintämenestys oli heikommasta päästä, sillä poikasten määrä oli 47 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella.

HAAPANAN parimäärä on pienentynyt vesilintuseurannan 38 vuoden aikana peräti 58 prosenttia. Kannan hupeneminen on ollut voimakkaampaa etelässä ja pohjoisessa kuin maan keskiosissa. Vuonna 2023 valtakunnallinen parimäärä on 10 prosenttia viime vuotta pienempi ja noin 44 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Vuosi 2023 oli pesintämenestyksen kannalta kuitenkin heikommasta päästä, sillä poikasten määrä oli 47 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella ja parikohtainen poikastuottokin 6 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Sekä poikasten kokonaismäärä että parikohtainen poikastuotto olivat tänä vuonna selvästi vuotta 2022 pienempiä.

 

TELKÄN parimäärä on pienentynyt 38 vuoden aikana 11 prosenttia. Alueelliset tarkastelut osoittavat, että parimäärä on pienentyt maan eteläosissa myös lyhyellä aikavälillä. Pohjoisessa telkkä on runsastunut. Vuoden 2023 valtakunnallinen parimäärä on pitkäaikaisen keskiarvon tuntumassa ja noin 9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2022. Nyt poikasten kokonaismäärä oli 14 prosenttia ja parikohtainen poikastuotto 16 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Sekä poikasten kokonaismäärä että poikastuotto olivat edeltävän vuoden tasolla.

Suuret kiitokset laskijoille!

Vesilintuaineisto koostuu vapaaehtoisten suorittamista pari- ja poikuelaskennoista. Tänä vuonna parilaskentoja tehtiin 1 256 ja poikuelaskentoja 642 kohteelta. Laskennoissa seurataan pesimäkantojen muutoksia ja selvitetään vuotuista lisääntymistulosta. Tuloksia käytetään elinympäristöjen hoidon suunnitteluun, metsästyksen mitoittamiseen, vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä tutkimushankkeissa selvitettäessä esimerkiksi, miten rakennetut kosteikot auttavat vesilintuja, ja miten vieraspedot vaikuttavat vesilintukantoihin.

Lue lisää:

Kuuntele Sorkkia ja sarvia -podcastin jakso vesilintulaskennasta

Seurataan sorsia, osa 2