Ansvarsfullheten består av små gärningar och förnuftiga val. Vår jaktkultur består av traditionella och respekterade värderingar och uppförandekoder som är värda att vårda.

På den ansvarsfulla jägarens stig

Ansvarsfullhet är ett stort ord. Vad menas egentligen med ansvarsfull fågeljakt och hur visar sig ansvarsfullheten på jakt?

Bilder Hannu Huttu

Publicerad5.9.2023

Nuförtiden talas det ofta om ansvarsfullhet och begreppet har kommit för att stanna, också bland jägarna. Men ordet, som ofta figurerar i festtal, kan kännas avlägset och svårt att närma sig. Hur kan en enskild jägare påverka jaktens ansvarsfullhet? Hur gör man för att jaga änder och skogshöns med gott samvete?

Ansvarsfullheten består av små gärningar och genomtänkta val. Av rutiner som (bara jägaren följer dem!) bevarar fågelstammarna, jaktens godtagbarhet och grannsämjan.

Anvisningarna för ansvarsfull jakt öppnar möjligheter att begrunda jaktens värderingar och alternativ.

Genom principerna för ansvarsfull jakt förbinder sig jägaren till värderingar som samhället godkänner. Varje jägare kan genom sitt eget handlande förstärka jaktens godtagbarhet. I princip betonas säkerheten och rättvisan, och jägaren ska värdesätta och respektera viltet, naturen och medmänniskorna.

Se videon

Jaktchef Juha Kuittinen funderar kring ansvarsfull jakt.

Hållbarheten utgör fundamentet

Den ansvarsfulla jakten är hållbar. Tänk efter hur mycket vilt du fäller och jaga med urskiljning. Meningen med jakten är inte att samla byte på hög utan att kunna njuta också av dagar då ryggsäcken förblir tom.

Ställ upp på viltinventeringar, som räkningen av sjöfåglar och vilttrianglar. Bokför observationerna och fällningarna i Oma riista. Viltinformationen är vårt bästa verktyg för att bevara jaktens hållbarhet och kontinuitet, nu och i framtiden.

Följ kvoterna och rekommendationerna; de är till för att bevara fågelstammarna. Följ med naturen året om för att bilda dig en uppfattning om fågelläget i hemtrakterna. Samtidigt lär du dig mer om viltet, vilket du har nytta av som jägare.

God artkännedom utgör grunden för den selektiva jakten. Lägg tid och möda på att lära känna arterna (men fullärd blir du aldrig!).

Tänk framåt och vårda viltet och viltets livsmiljöer! Jaga små rovdjur, iståndsätt våtmarker och sköt skogen viltvänligt (skogshönsen!), som en återbetalning till naturen, så belönar kanske Tapio dig under kommande år.

Allt roligt är inte förbjudet

Ansvarsfullheten hindrar inte jägaren från att njuta av jakten. Den ansvarsfulla jägaren fäller inte viltet på enklaste möjliga sätt utan gör sig möda för att nå målet. Eget kunnande och egna krafter ökar glädjen på jakten. Jag lyckades alldeles själv!

En hund gör inte bara jakten intressantare; jägaren kan dessutom jaga mera selektivt och kan spåra upp ett skadat vilt. Den ansvarsfulla jägaren jagar gärna fågel med hund och njuter i fulla drag av hundens arbete.

Jaga alltid med hund när du har möjlighet.

Respektera det fällda viltet

Den fällda fågeln är ett fint byte. Tillagningen till en middag känns högtidlig; man både får och ska njuta! Samla familjen eller bjud in några vänner och underhåll dem med höjdpunkter från jakten.

Jägare vill ofta dela med sig av sin lyckade jakt i de sociala medierna. Men tänk efter hurudana bilder och historier du lägger ut. Snygga jaktbilder och videor, och stämningar och känslor, ger också icke-jagande en positiv bild av jakten. Det är tillåtet att glädja sig över fällningar, men gör det med respekt!

Läs mera om ansvarsfull jakt Riistainfo.