Vastuullisuus rakentuu pienistä teoista ja hyvistä valinnoista. Metsästyskulttuurimme vanhoja ja kunnioitettuja arvoja ja toimintatapoja on syytä vaalia.

Vastuullisen linnustajan polulla

Vastuullisuus on suuri sana. Mitä vastuullinen linnustus on ja kuinka se näkyy metsästyksessä?

Kuvat Hannu Huttu

Julkaistu5.9.2023

Nykyään puhutaan paljon vastuullisuudesta ja käsite on tullut jäädäkseen myös metsästykseen. Juhlapuheista tuttu sana voi tuntua kaukaiselta ja vaikealta lähestyä. Kuinka yksittäinen metsästäjä voi vaikuttaa harrastuksen vastuullisuuteen? Miten lähteä hyvillä mielin sorsastamaan tai metsäkanalintujen pyyntiin?

Vastuullisuus on pieniä tekoja ja hyviä valintoja. Rutiineja, joita noudattamalla pidetään huolta lintukannoista, metsästyksen yleisestä hyväksyttävyydestä ja pysytään hyvissä väleissä naapureiden kanssa. Vastuullisuusohjeet tarjoavat mahdollisuuden pohtia oman harrastuksen arvoja ja valintoja.

Vastuullisen metsästäjän periaatteet ohjaavat sitoutumaan yhteiskunnan hyväksymiin arvoihin. Jokainen metsästäjä voi omalla toiminnallaan vahvistaa metsästyksen hyväksyttävyyttä. Periaatteissa korostuvat turvallisuus, oikeudenmukaisuus sekä riistaeläinten, luonnon ja muiden ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen.

Katso videolta riistapäällikkö Juha Kuittisen mietteitä vastuullisesta metsästyksestä.

Kestävyys kaiken pohjana

Vastuullinen metsästys on kestävää. Harkitse saalismääriäsi ja valikoi saaliisi. Metsästyksen tavoitteena eivät ole suuret saaliit ja lintukasat, vaan jahdista nautitaan myös päivinä, joina reppu jää tyhjäksi.

Osallistu riistalaskentoihin, kuten vesilintu- ja riistakolmiolaskentoihin. Kirjaa riistahavainnot ja saaliit Oma riistaan. Riistatieto on paras keino varmistaa metsästyksen kestävyys ja jatkuminen myös tulevaisuudessa.

Noudata kiintiöitä ja suosituksia, ne on tehty lintukantojen kestävyyden turvaamiseksi. Kannattaa myös itse muodostaa kuvaa alueen lintutilanteesta seuraamalla luontoa ympäri vuoden. Samalla opit paljon riistasta, mistä on hyötyä myös metsästyksessä.

Valikoivan metsästyksen perusta on hyvä lajintuntemus. Käytä aikaa ja vaivaa lajintuntemuksen opiskeluun. Valmista ei ole koskaan.

Tulevaisuutta voi turvata osallistumalla riistan- ja sen elinympäristöjen hoitoon. Pienpetojen pyynti, kosteikon kunnostus tai metsän hoitaminen metsäkanalintuja suosien ovat tapoja antaa takaisin luonnolle. Ehkä Tapio palkitsee hyväntekijän tulevina vuosina.

Kaikkea kivaa ei ole kielletty

Vastuullisuus ei estä metsästyksestä nauttimista. Vastuullinen metsästäjä näkee saaliinsa eteen vaivaa, eikä saalista helpoimmalla mahdollisella tavalla. Omien taitojen ja voimien käyttö lisää metsästyksen tuottamaa iloa. Onnistuin omin voimin ja taidoin!

Koiran käyttö lisää paitsi metsästyksen mielekkyyttä myös auttaa saaliin valikoinnissa ja mahdollisten haavakoiden löytämisessä. Vastuullinen metsästäjä lähtee mielellään koiran kanssa lintumetsälle ja nauttii täysin rinnoin koiran työskentelystä riistan parissa.

Metsästä koiran avulla aina kun siihen on mahdollisuus.

Kunnioita saalista

Riistalintu on hieno saalis. Sen valmistaminen ateriaksi on juhlahetki, josta saa ja kannattaa nauttia. Kutsu perhe tai ystävät aterialle ja kertaa onnistumisen tuottaneen reissun kohokohdat.

Moni metsästäjä haluaa jakaa onnistuneen jahdin myös sosiaalisessa mediassa. Mieti kuitenkin, millaisia kuvia ja tarinoita jaat. Tyylikkäät saaliskuvat ja -videot sekä tunnelmien jakaminen antavat metsästyksestä hyvän kuvan myös ulkopuolisille. Onnistumisista saa iloita, mutta tehdään se kunnioittavasti.

 

Lue lisää vastuullisesta metsästyksestä Riistainfosta.