På sidan Utredning av överlappande områden ska ansökaren uppge om ett område som överlappar en annan ansökares område hör till ansökningsområdet eller inte. Om ansökaren anser att området hör till honom ska han motivera åsikten genom att bifoga ett avtal om jaktarrende eller jakträtt. Om det inte finns något skriftligt avtal ska ansökaren motivera med egna ord.

Nya funktioner för licensansökare i tjänsten Oma riista

För dem som i år ansöker om hjortdjurslicens finns det nu nya funktioner för hur man svarar i Oma riista på en begäran om ytterligare utredningar.

Publicerad3.5.2024

Meddelandefunktionen för licensansökaren

Den som ansöker om jaktlicens eller dispens av Finlands viltcentral i tjänsten Oma riista kan nu diskutera med tillståndshandläggaren i Oma riista. Med meddelandeverktyget kan den som ansöker om jaktlicens för hjortdjur svara på meddelanden från viltcentralen. Den som ansöker kan däremot inte inleda en diskussion.

Meddelandena som gäller licensansökningen finner du under Licenser/dispenser och den aktuella ansökningen. De skickade och mottagna meddelandena med bilagor visas i en meddelandekedja. Det går att bifoga bilagor till ett meddelande och att ladda ner diskussionen med bilagor.

 


Meddelanden och begäranden om utredning finner du i tjänsten Oma riista under Licenser och dispenser, och vidare till din ansökan.

Under Meddelanden kan du läsa inkomna meddelanden som gäller ansökningen och besvara sådana. Det går att bifoga bilagor till svaret.

 

Utredningsverktyget

En begäran om ytterligare utredningar om splittrade områden på ansökningskartan, och om ansökningsområden som överlappar en annan sökandes ansökning, kan nu besvaras direkt i tjänsten Oma riista. I vyn för den aktuella ansökningen under ikonen för licenser och dispenser får ansökaren ett meddelande om obesvarad begäran om utredning. Något separat meddelande om obesvarad begäran skickas inte längs andra kanaler än Oma riista.

För de olika momenten när ansökaren svarar på en begäran visas infolådor och upptill på sidan en ikon för anvisningar. Läs anvisningarna noggrant; det gör det mycket lättare att svara.

På sidan Utredning av splittrade områden kan du studera och besvara viltcentralens frågor om splitterområden i ansökningen om hjortdjurslicens. Frågorna om områden som överlappar en annan ansökandes område kan du granska och besvara på sidan Utredning av överlappande områden.

På sidan där viltcentralen ber om en utredning av splitterområdena kan ansökaren för varje område välja om området är anslutet till det enhetliga området för hjortdjurslicens (för älg 1 000 hektar och för övriga licensbelagda hjortdjur 500 hektar). Om ansökaren anser att området ingår i hans enhetliga ansökningsområde ska han (eller hon) motivera sin åsikt.

Vid utredningen av överlappande områden ska ansökaren svara fastighet för fastighet om områdena hör till hans eget eller till den andra ansökarens ansökningsområde. Om ansökaren anser att en fastighet hör till hans område ska han motivera sin åsikt. Bifoga ett skriftligt avtal om jaktarrende eller jakttillstånd om det finns ett sådant. Även en muntlig förklaring kan bifogas.

De övriga frågorna som specificeras i handläggarens begäran om tilläggsutredningar ska du helst besvara med meddelandefunktionen.

 


På sidan Utredning av splittrade områden ber handläggaren dig förklara om splitterområdet i fråga hör till det enhetliga ansökningsområdet eller inte.

Det går att granska områdena som ska utredas på kartan. Området som är markerat med rött hör enligt ansökaren inte till det enhetliga ansökningsområdet.

 

Anvisningarna för de nya funktionerna finner du här: riistainfo.fi/sv/oma-riista-anvisningar/anvisningar-om-oma-riista-tjansten/ sokande-for-jaktlicens/