Selvitys päällekkäisistä alueista -kohdassa hakija vastaa, kuuluuko toisen hakijan kanssa päällekkäinen alue hakijan hakemusalueeseen vai ei. Jos hakijan mielestä kuuluu, on näkemys perusteltava liittämällä metsästysvuokrasopimus tai -lupa. Jos kirjallista sopimusta ei ole, hakijan on kirjoitettava perustelu.

Uusia toimintoja luvanhakijalle Oma riista -palvelussa

Hirvieläinluvanhakijoille on kevään hirvieläinlupien päätöskierroksella tarjolla uusia toiminnallisuuksia lisäselvityspyyntöihin vastaamiseen Oma riista -palvelussa.

Julkaistu3.5.2024

Haettaessa pyyntilupaa tai poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta Oma riista -palvelussa on mahdollista käydä keskustelua luvan käsittelijän kanssa Oma riistan kautta. Viestityökalun avulla hirvieläinluvanhakija voi vastata Suomen riistakeskuksen lähettämään viestiin. Luvanhakija ei voi itse aloittaa keskustelua.

Lupahakemukseen liittyvät viestit löytyvät luvat-valikon alta hakemuksen kohdalta. Lähetetyt ja vastaanotetut viestit näkyvät viestiketjussa liitteineen ja niitä voi tarkastella luvan kohdalla. Viestin mukana on mahdollista lähettää liitteitä ja keskustelun pystyy lataamaan liitteineen.

 


Lupahakemukseen liittyvät viestit ja selvityspyynnöt näkyvät Oma riista -palvelussa luvat-valikon alla oman hakemuksen kohdalla.

 

Hakemuksen viestit -kohdassa hakija pystyy lukemaan hakemuksesta lähetettyjä viestejä ja vastaamaan niihin. Viestin mukana voi lähettää liitteitä.

 

Selvitystyökalu

Lisäselvityspyyntöihin pystyy hakemuksen kartta-alueen sirpalealueiden ja toisen hakijan kanssa päällekkäisten alueiden osalta vastaamaan suoraan Oma riista -palvelussa. Oma riistan luvat-näkymään luvanhakijan oman hakemuksen kohdalle tulee ilmoitus, kun hakemuksessa on avoimia selvityspyyntöjä. Avoimista selvityspyynnöistä ei tule automaattisesti erikseen ilmoitusta Oma riista -palvelun ulkopuolelle.

Selvityspyyntöön vastaamisen eri vaiheissa on useita tietolaatikoita sekä sivujen yläreunassa ohje-kuvake. Niiden huolellinen lukeminen helpottaa selvityspyyntöihin vastaamista. Selvityspyyntö sirpalealueista -kohdassa voi tarkastella ja vastata selvityspyyntöön koskien hirvieläinhakemuksen sirpalealueita. Toisen luvanhakijan kanssa päällekkäisiä alueita voi tarkastella ja antaa selvityksen kohdassa ”selvityspyyntö toisen hakijan kanssa päällekkäisistä hakemusalueista”.

Sirpalealueiden selvityspyynnössä voi luvanhakija jokaisen selvitettävän alueen kohdalta valita, yhdistyykö alue hirvieläinluvan myöntämiseksi vaadittavaan yhtenäiseen alueeseen (hirvellä 1 000 hehtaaria, muilla luvanvaraisilla hirvieläimillä 500 hehtaaria). Jos luvanhakijan mielestä alue on osa yhtenäistä hakemusaluetta, on näkemys perusteltava.

Selvityksessä päällekkäisistä alueista hakija vastaa kiinteistöittäin, kuuluvatko selvityksen alueet omaan vai toisen hakijan hakemusalueeseen. Jos luvanhakija valitsee, että selvitettävä kiinteistö kuuluu alueeseen, tulee näkemys perustella. Kirjallinen sopimus metsästysvuokrasopimuksesta tai metsästysluvasta tulee liittää mukaan, jos sellainen hakijalla on. Myös sanallisen perustelun voi lisätä.

Muut lisäselvityspyynnössä yksilöidyt selvitykset toimitetaan ensisijaisesti viestitoiminnolla takaisin.

 


Selvitys sirpalealueista -kohdassa hakijaa pyydetään vastaamaan, yhdistyykö selvitettävä sirpalealue yhtenäiseen hakemusalueeseen vai ei.

 

Selvitettäviä alueita pystyy tarkastelemaan kartalla. Punaisella värillä merkitty alue ei hakijan mielestä yhdisty yhtenäiseen hakemusalueeseen.

 

Ohjeet uusien toimintojen käyttöön löytyvät riistainfo.fi-sivuston Oma riista -ohjeista.