Mårdhundsuppföljning från fälld älg
Älgjägare i Lappland - obs!

Syftet med det nordiska mårdhundsprojektet är att hindra mårdhundarna från att sprida sig till Sverige och Norge, och hålla den lappländska populationen på ett minimum. Med gps-halsbandsförsedda mårdhundar har vi testat potentialen hos slaktavfallet som ligger kvar där en älg har tagits ur.

Text Sami Tossavainen  Bild Kristjan Lauge/Getty Images

Publicerad4.9.2021

Genom de gps-försedda mårdhundarna har vi upptäckt att de i norra Finland kan vandra långa vägar på jakt efter en partner och ett revir. I så här vidsträckta områden är det inte bara jakten som ska vara effektiv utan också uppföljningen. Den bygger på ett aktivt samarbete och informationsflöde mellan jägarna och de övriga invånarna. Det är avgörande att observationerna når jägarna så fort som möjligt så att jakten kan inledas omedelbart innan en lokal population hinner etablera sig.

Inom mårdhundsprojektet har vi i Lappland årligen bildat uppföljningslinjer med små åtlar och viltkameror. Under de senaste åren har vi inom uppföljningsarbetet gjort försök med att lämna slaktavfall som en åtel på platser där en älg har blivit fälld. Vi har täckt över inälvorna lite grann och ordnat övervakning med viltkameror.

Vi uppmuntrar jaktföreningar och jaktlag som jagar i privata marker i Lappland att i höst prova och se om några mårdhundar hittar fram till den fällda älgens inälvor. Så fort en observation trillar in gör vi vårt bästa för att eliminera individen. Det går också att anmäla mårdhundsobservationer till Juha Mäkimartti på det nordiska mårdhundsprojektet.

Utmed Ounasjoki i Rovaniemi fångade jägare bosatta på orten i fjol höstas en mårdhundshane i en fälla och försåg den med ett gps-halsband, varpå den återfick sin frihet. På ett par månader tillryggalade den ungefär 250 kilometer tills den fångades på bild vid en älginälvsåtel alldeles nära platsen där den släpptes. Den hade fortfarande ingen partner, så vi lät den ströva vidare. Någon annan mårdhund hade inte fångats på bild i trakten.