Supikoiraseurantaa hirvenkaadoilta
Lapin hirvenpyytäjät huomio!

Pohjoismaisessa supikoirahankkeessa pyritään estämään supikoirien leviäminen Ruotsiin ja Norjaan ja pitämään Lapin supikoirakanta mahdollisimman harvana. GPS-pannoitettujen supikoirien avulla on testattu hirven suolistuspaikoille jäävien sisäelimien potentiaalia.

Teksti Sami Tossavainen  Kuva Kristjan Lauge/Getty Images

Julkaistu4.9.2021

GPS -pannoitettujen supikoirien avulla on havaittu, että ne voivat pohjoisen Suomen alueella liikkua pitkiä matkoja etsiessään paria ja elinalueita. Laajoilla alueilla korostuu tehokkaan pyynnin ohella tehokas supikoirien seuranta. Seuranta perustuu aktiiviseen yhteistyöhön ja tiedon kulkuun metsästäjien ja kaikkien kansalaisten kesken. Supikoirahavainnot on tärkeää saada metsästäjien tietoon mahdollisimman pian, jotta pyynti päästään aloittamaan välittömästi, eikä paikallista kantaa ehdi muodostua.

Supikoirahankkeessa on vuosittain muodostettu Lapin alueelle pienten haaskojen ja riistakameroiden avulla seurantalinjoja. Viime vuosina on seurannoissa testattu haaskoina hirven kaadolle jääviä jätteitä. Suolet ja muut jätteet on kevyesti peitetty ja järjestetty alueelle riistakameraseuranta.

Lapin alueen yksityismailla metsästäviä seuroja ja seurueita kannustetaan kokeilemaan tulevana syksynä, löytääkö supikoira tiensä kaatuneen hirven suolille. Havaintojen ilmaantuessa pyritään yksilöt pyytämään pois alueelta. Supikoirahavainnoista voi ilmoittaa myös Pohjoismaisen supikoirahankkeen Juha Mäkimartille.

Ounasjoen varrella Rovaniemellä saatiin viime syksynä loukkuun paikallisten metsästäjien toimesta urossupikoira, joka vapautettiin GPS-panta kaulassa jatkamaan matkaa. Supikoiralle kertyi parin kuukauden aikana matkamittariin noin 250 km, kunnes yksilö kuvautti itsensä hirvensuolihaaskalla varsin lähellä vapautuspaikkaa. Yksilöllä ei ollut vielä paria, joten sen annettiin jatkaa edelleen matkaansa. Kameraseurannassa ei lähiseuduilta saatu havaintoja muista supikoirayksilöistä.