Jakten gav fjällräven utrymme

För första gången på drygt 25 år har fjällräven lyckats få ungar i vårt land, närmare bestämt i fjällen i Enontekis. Jakten på rödräv och den kompletterande utfodringen har bidragit till framgången.

Bilder Forststyrelsen och Antti Ohenoja
Publicerad17.11.2022

Fjällräven, som även kallas polarräv, påträffas i de arktiska områdena från Skandinavien till Kanada, men är en sällsynt syn i norra Finland. Tack vare det långsiktiga skyddsarbetet har tre fjällrävsungar blivit födda i år.

Överinspektör Tuomo Ollila på Forststyrelsen har ansvarat för fjällrävsskyddet i hela 20 år. I fjolårets första nummer av tidningen Jägaren tänkte sig Ollila att fjällräven skulle föröka sig i Finland inom några år.

– Arbetet har varit framgångsrikt. Visst smakade morgonkaffet bättre än det gjort på länge när jag fick veta det här, berättar han blygsamt.

Vi får information om hur fjällrävarna rör sig genom DNA-proverna som samlas in i lyor.

Hos grannarna har stammen vuxit

Föryngringen beror framför allt på att fjällrävarna har blivit fler i Sverige och Norge, och utvandrar till Finland. I Norge har man under de senaste åren släppt ut hägnfödda fjällrävar i naturen. Den nordiska fjällrävsstammen uppgår till cirka 450 individer.

Tuomo Ollila är vanvid att röra sig iterrängen i fjällen.Med avsides belägnafoderautomaterstöder man fjällräveni vårt land.

Här i vårt land har vi dessutom stött arten genom kompletterande utfodring och jakt på rödräv, som är en svår motståndare för fjällräven. Den äter samma föda, använder samma lyor och kan till och med döda fjällrävar. Den systematiska jakten på rödräv är med andra ord avgörande för fjällrävens överlevnad.

– I regel har den effektiverade jakten på rödräv en märkbar effekt också utanför fjällområdet eftersom den dämpar invandringen till fjällen, förklarar Ollila.

Ollila förväntar sig att vår fjällrävsstam ska växa under de närmaste åren.