Metsästäjät iskevät vesilinnuston taantumista vastaan
Helmi-vieraspetohanke käynnistyi

Suomen riistakeskus ja Metsähallitus organisoivat tehostetut vieraspetopyynnit noin 70 suojelualueelle. Nämä lintuvedet ovat valtakunnallisesti merkittäviä taantuneiden riistavesilintujemme lisääntymisalueita.

Teksti Jyri Mononen, Jussi Ruskeala ja Kari Karhula Kuva Jussi Ruskeala

Julkaistu7.9.2021

Vieraspetohankkeen tavoitteena on turvata pesimärauha taantuville ja uhanalaisille vesi- ja rantalinnuille. Metsästäjät ovat hankkeen tärkein toteuttava resurssi ja näin osoitamme kantavamme päävastuun taantuneista riistalajeista.

Lähde mukaan!

Kohdealueiden riistanhoitoyhdistykset pyydetään mukaan, jotta pyyntialueet saadaan mahdollisimman yhtenäisiksi. Nimetyt vieraspetoryhmät poistavat vieraspetoja tärkeiltä linnustokohteilta ja niiden ympäristöstä. Kohteet ovat Natura 2000-alueita, joissa usein myös vesilinnustus on olennainen osa virkistyskäyttöä.

Vieraspetopyyntiin on mahdollista päästä mukaan syksyllä avattavan rekrytoinnin kautta. Pyyntiryhmiin tulevat valituiksi kunkin alueen ammattimaisimmat ja motivoituneimmat vieraspetopyytäjät. Kannustamme myös innokkaita nuoria ja tulevia vieraspetopyynnin ammattilaisia osallistumaan.

Parhaiden pyytäjien mukaan saaminen on edellytys onnistumiselle, koska tehopyynnin kunnianhimoisena tavoitteena on tyhjentää pyyntialueet vieraspedoista hankkeen aikana – ja sen jälkeenkin.

Koska kohteet sijoittuvat suojelualueille, tulee pyytäjien sitoutua pyyntisuunnitelmiin ja sovittuihin pelisääntöihin. Hankekokonaisuuden yksityiskohdista sekä pyyntitoiminnan käytännöistä tiedotamme tarkemmin loppusyksystä.

Kaikkien panosta tarvitaan

Haluamme muistuttaa, että aivan kaikkien metsästäjien panos on nyt välttämätön. Yksittäinenkin minkki- ja supikoirasaalis on kotiin päin ja kaikkien metsästäjien osallistuessa saadaan merkittävä muutos aikaan.

Meillä on jo kova kiire toimia tähänastista vielä tehokkaammin. Kaikki pyyntitoimintaan mukaan niillä resursseilla mitä kullakin on!

Tietoa vieraspedoista ja niiden pyynnistä päivitämme vieraspeto.fi-sivuille.

 

Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa, jossa parannetaan valtakunnan laajuisesti linnuston elinympäristöjä. Hanke jatkuu ensivaiheessa 31.12.2023 asti.

Samaan aikaan on käynnissä muitakin vieraspetopyyntiä edistäviä hankkeita, kuten MMM:n rahoittama SOTKA-vieraspetohanke ja Metsästäjäliiton organisoima ”Mökkiläiset vieraspetopyyntiin” -hanke.