Förekommer det trikinella hos bäver?

I jägarkretsar stöter man ofta på frågan om bävrarna i vårt land har trikiner.

text och bild Kai-Eerik Nyholm

Publicerad16.7.2020

Internationellt har det fortfarande forskats rätt lite i fenomenet eftersom förekomsten av trikinella alltid har förknippats med rovdjur, inte med växtätare. Av precis det här skälet har flera nordamerikanska forskare uteslutit bävern ur sin forskning och det har knappt alls ackumulerats någon kunskap i ämnet.

Det polska fallet

I en undersökning som gjordes i fjol i Polen påträffades trikinella (trichinella spiralis) för första gången hos europeisk bäver. Fyndet var dessutom det första i hela Europa. 2015 påträffades en annan trikinella-art (trichinella britovi) hos en bäver i Lettland (materialet omfattade 183 individer).

I Polen omfattade forskningsmaterialet 69 individer. Den europeiska bävern är där en strikt skyddad art, men jakt är tillåtet i områden där arten orsakar skador. Bland jägare är bäverköttet en uppskattad delikatess, vilket betyder att fyndet har betydelse också för tillvaratagandet av fällda bävrar.

Läget i Finland?

På min fråga svarar veterinärmedicine doktor Sauli Laaksonen direkt att det är ett oerhört sällsynt fenomen. I Finland är risken närmast teoretisk eftersom bävern infekteras med den här otrevliga parasiten enbart om den äter eller smakar på något dött djur. Men den ovanan är visserligen allmän bland gnagarna. Bland sälarna i vårt land har trikinella inte påträffats mer än en enda gång och infektionsmekanismen är identisk med den hos bävern. Det finns inte ett enda bekräftat fall bland bävrarna i vårt land.

I Finland hör bävern dock till de viltarter som borde kontrolleras för trikinella om köttet säljs kommersiellt.

Hur ska en fälld bäver tas till vara?

Laaksonen ger ett praktiskt knep: om köttsaften vid tillagningen är klar så är parasiten med största sannolikhet eliminerad. Om vi talar om hur välstekt köttet ska vara så handlar det om genomstekning till minst 70 grader. Det är också viktigt att komma ihåg att inte mata hundar med ostekt kött av djur som kan vara infekterade med trikinella.

Även om risken för trikinella hos bävrarna i vårt land är närmast teoretisk så är det bra att vara medveten om den. Här i vårt land är det inte ovanligt med bäver på middagsbordet och köttet är en riktig delikatess bara det tillagas rätt. På andra sidan Atlanten betalar folk till och med rätt bra för bäverkött.

En undersökning av trikinella hos bävrarna som fälls i vårt land skulle ge ytterligare belysning beträffande hur pass vanligt fenomenet är bland plattsvansarna i vårt land.

Mera om samma ämne

Forskning

Bäverstammarna stabila

5.7.2024
Bävern som vilt

Bävern: En framgångsrik återkomst

11.1.2024
Ungdomsredaktionen

Min första bäverjakt

11.1.2024