Laina-ase ampumakokeessa?

Laina-aseet puhuttavat vuosittain, joten on hyvä kerrata niihin liittyvät säädökset näin kuumimman ampumakoekauden kynnyksellä.

Teksti Tero Kuitunen ja Jari Pigg  Kuva Hannu Huttu

Julkaistu2.5.2022

”Ampumakokeessa on käytettävä asetta, johon ampujalla on ampuma-aselaissa tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa”.

Näin yksiselitteisesti säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa ampumakokeesta.

Ainoa poikkeus ovat nuoret, jotka eivät ikänsä vuoksi voi saada hallussapito- tai rinnakkaislupaa: ”Jos ampuja on alle 15 vuotta, saa hän käyttää ampumakokeessa 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta siten, kuin ampuma-aselain 88 §:ssä säädetään”.

Edellä mainittu ampuma-aselain 88 § koskee aseen valvottua käyttöä:

”Joka on 18 vuotta täyttänyt ja jolla on oikeus ampuma-aseen hallussapitoon, saa antaa ampuma-aseen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, jos hän kykenee tehokkaasti valvomaan ja ohjaamaan aseen käyttäjää siten, ettei aseen käyttämisestä aiheudu vaaraa.” 

Välittömässä valvonnassaan tarkoittaa, että täysi-ikäisellä valvojalla on tosiasiallinen mahdollisuus puuttua aseen käyttöön. Kansankielellä valvottava on siis käsivarren mitan päässä.

Miksi laina-asetta ei voi käyttää?

Tarkoituksena on, että jokainen metsästäjä käyttää ampumakokeessa omaa, tuttua ja kohdistettua asettaan, jota hän käyttää myös metsästyksessä. Eikä esimerkiksi kaverin tarkkuuskivääriä.

Alle 15-vuotiaalla ei voi olla omaa asetta tai rinnakkaislupaa, joten he ovat poikkeuksen piirissä. 15 vuoden rajapyykin lähestyessä onkin syytä käydä ampumakokeessa, koska oman aseen saaminen voi kestää aselupabyrokratian vuoksi niin pitkään, että pahimmillaan seuraava kausi menee ohi.

Lisää samasta aiheesta