Jaktlicensansökningarna för hjortdjur behandlas

Finlands viltcentral uppmanar dem som ansöker om jaktlicens att följa med sin e-post för den händelse att det behövs ytterligare utredningar.

textFinlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter bild Keijo Väänänen
Publicerad25.5.2020

Vid handläggningen av licensansökningar måste vi på Finlands viltcentral avskilja sådana områden från licensområdet som inte uppfyller jaktlagens krav på areal och enhetlighet.

Med stöd av jaktförordningen kan Finlands viltcentral dessutom av den sökande begära en utredning av jakträtten i området som avses i ansökningen om jaktlicens.

Om ansökningen gäller området som avses i jaktlagens 8 § granskar vi också uppgifterna i skytteförteckningen.

 

Vid behov begär vi en utredning av den sökande

En sökande är enligt förvaltningslagen skyldig att hjälpa till vid utredningen av hans ärende.

I viltcentralens begäran om utredning specificeras vad som behöver utredas och viltcentralen ger en tillräcklig tidsfrist för inlämnandet av utredningen.

Finlands viltcentral önskar att den sökande skickar de begärda utredningarna till handläggaren så fort som möjligt. Då går licensprocessen framåt och beslutet kan snabbare skickas till den sökande.

Besluten om jaktlicens för hjortdjur fattas senast den sista juli.