Anmäl de fällda hjortdjuren inom sju dygn efter fällningen

Enligt jaktförordningens 9 § ska varje hjortdjur som har fällts med jaktlicens anmälas till Finlands viltcentral inom sju dygn efter fällningen.

Text Harri Norberg ja Saana Harju Bild Taneli Sinisalo

Publicerad5.9.2023

Vi rekommenderar att jägaren gör fällningsanmälningen i tjänsten Oma riista varje dag efter avslutad jakt. Utöver anmälningen borde de fällda djuren också antecknas i Oma riista som en observation tillsammans med de övriga observerade hjortdjuren. Skyldigheten gäller älg, vitsvanshjort, dovhjort, skogs-ren, kronhjort och sikahjort.

Fällningsanmälningen kan också skickas in på en blankett inom sju dygn efter fällningen. På anmälningen ska uppges skyttens namn och jägarnummer, de fällda djurens art och antal, könet, tidpunkten för fällningen, antalet vuxna fällda hjortdjur och kalvar samt koordinaterna för fällningen. Blanketten för fällningsanmälningen kan skrivas ut på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi). Pappersanmälningen skickas till Finlands viltcentral, Tillståndsförvaltningens registratorskontor, Kuralagatan 2, 20540 Åbo eller e-post till adressen saaliit@riista.fi.

Avslutningsanmälningen

Kom även ihåg följande; även om en fällningsanmälan ska göras för varje enskilt fällt hjortdjur inom sju dygn efter fällningen ska det dessutom, när jakten avslutas, göras en separat anmälan för samtliga fällningar under säsongen, som inkluderar de övriga uppgifter som efterfrågas i avslutningsanmälningen. 

Anmälningen ska göras inom sju dygn efter det att de i jaktlicensen nämnda djuren har fällts eller, om alla djur inte har fällts, inom sju dygn efter det att fredningstiden har börjat.  

Det enklaste sättet att anmäla samtliga fällningar och observationer under säsongen är att göra det i Oma riista, men uppgifterna kan också skickas in till Finlands viltcentral på ett älginformationskort. Kortet samt anvisningarna för hur du anmäler fällningarna och observationerna finner du här: https://riista.fi/sv/jakt/bytesanmalan/fallda-hjortdjur/.

Försummelse är straffbart

Det är straffbart att försumma skyldigheten att göra fällnings­anmälan och tidsfristen för anmälningen. Enligt jaktlagen kan den dömas för jaktförseelse som uppsåtligt eller av underlåtenhet låter bli att göra fällningsanmälan eller inte gör det inom den lagstadgade tidsfristen.