Ilmoita hirvieläinsaalis seitsemän vuorokauden sisällä kaadosta

Metsästysasetuksen 9 §:n mukaisesti jokaisesta pyyntiluvan nojalla saaliiksi saadusta hirvieläimestä on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydystetyksi.

Teksti Harri Norberg ja Saana Harju Kuva Taneli Sinisalo

Julkaistu5.9.2023

Suositeltavaa on tehdä saalisilmoitus Oma riista -palvelussa joka päivä jahdin jälkeen. Saalisilmoituksen lisäksi saaliseläimet tulisi kirjata Oma riistaan myös hirvieläinhavainnoksi muiden nähtyjen hirvieläinten kanssa. Velvollisuus koskee hirveä, valkohäntäpeuraa, kuusipeuraa, metsäpeuraa, saksanhirveä ja japaninpeuraa.

Saalisilmoituksen voi myös lähettää lomakkeella seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on saatu saaliiksi. Ilmoituksessa on mainittava ampujan nimi ja metsästäjänumero, saaliiksi saatujen eläinten laji ja määrä, niiden sukupuoli, pyyntiajankohta, pyydystettyjen aikuisten hirvieläinten ja vasojen lukumäärä sekä pyyntipaikan koordinaatit. Saalisilmoituslomakkeita voi tulostaa Suomen riistakeskuksen kotisivuilta riista.fi/metsastys/saalisilmoitukset/hirvielainsaalis. Lomakkeelle kirjattu saalisilmoitus lähetetään osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Kuralankatu 2, 20540 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen saaliit@riista.fi.

Päättymisilmoitus

On tärkeää muistaa, että vaikka saalisilmoitukset tehdään jokaisen yksittäisen kaadetun hirvieläimen osalta seitsemän vuorokauden kuluessa saaliin kaatamisesta, metsästyksen päätyttyä tulee ilmoittaa vielä erikseen koko pyyntikauden saalis sekä muut päättymisilmoituksen yhteydessä kysyttävät tiedot. 

Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa (kaikkien) pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta. 

Helpoiten koko pyyntikauden saaliin ja havaintojen ilmoittaminen onnistuu Oma riistassa, mutta tiedot voi lähettää Suomen riistakeskukseen myös hirvitietokortilla. Hirvitietokortti sekä ohjeet saaliin ja havaintojen ilmoittamisesta löytyvät osoitteesta riista.fi/metsastys/saalisilmoitukset/hirvielainsaalis.

Laiminlyönti on lainvastaista

Saaliin ilmoittamisesta säädetyn velvollisuuden tai määräajan laiminlyönti on lainvastaista. Metsästyslain mukaan metsästysrikkomuksesta tuomitaan se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta menettelee vastoin metsästysasetuksessa saaliin ilmoittamisesta säädettyä velvollisuutta tai määräaikaa.