Vi behöver regionalt påverkande

Kolumn
Teppo Kakkonen, Vice ordförande, Finlands viltcentral
Publicerad3.5.2024

Jägarkåren lever i en rörig tid. Debatten om rovdjurspolitiken är brokig och delvis polariserad. Diskussionerna i de sociala medierna eldar på så det räcker och blir över.

Rovdjurspolitiken berör väldigt många av oss. Den har inneburit och innebär fortsättningsvis svårigheter för jakten, hundarna, djuruppfödarna och renskötarna. Men även om läget är kämpigt och ljusglimtarna i tunnelns bortre ända är få, så fortsätter vi att jaga och vår inhemska jaktkultur går inte under.

I det här skedet av jaktsäsongen kan vi alla ta oss en funderare på våra egna möjligheter att påverka vår jaktkultur.

Jaktvårdsföreningarna har valt nya styrelsemedlemmar på sina årsmöten. De regionala och det nationella viltrådet byter verksamhetsperiod och de nya råden inleder sitt arbete den första augusti. Tiden är med andra ord lämplig för att börja diskutera och påverka regionalt.

Alla vi jägare har möjligheter att lämna in förslag till sin egen jaktvårdsförening och den vägen vidare till det regionala viltråden för behandling. Därifrån kan förslagen som jägarna lämnar in fortsätta till det nationella viltrådet och kanske till och med påverka jaktlagstiftningen! Det är min förhoppning att jägarna ska använda den här kanalen flitigt!

Jag tycker att det är oerhört trist att i de sociala medierna läsa inlägg där jägarna kritiserar andra för deras värderingar och val. Nu om någonsin ska vi jägare dra åt samma håll och hålla ihop!