Jaktens etik och ansvarstagandet i förändring 

Kolumn
Janne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske
Publicerad5.9.2023

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat strategin för den offentliga viltkoncernen. I uppdateringsarbetet deltog ordförandena för viltråden och sakkunniga från Jägarförbundet, ornitolog- och naturskyddsorganisationer, och MTK, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter. 

I den föregående strategin fastställdes målet att jakten och viltvården ska vara etiska och ansvarsfulla. Det är en rejäl bit att svälja. I synnerhet om det uppfattas som sakernas faktiska tillstånd. Under årens lopp började det dock kännas lite grann som en gummistämpel. 

Därför är det en avgörande förbättring i den nya strategin att jägarnas kunnande ska öka och etiken och ansvarstagandet utvecklas, vilket stärker jaktens samhälleliga godtagbarhet.

Jägarnas kunnande kan vi påverka genom utbildning. Lagstiftningen kräver jaktkort och ett godkänt skjutprov för jakten på vissa arter. För mycket annat finns det numera också mera utbildning än förut. 

Men etiken och ansvarstagandet är ändå sådant som det omgivande samhället definierar och de befinner sig i ständig förändring. Det som var acceptabelt för tio år sedan behöver inte längre vara det idag. 

Eftersom lagstiftaren kan förbjuda oetiska jaktsätt så tänker vi oss kanske att det också går att bevara etiken i jakten genom lagstiftning. Det nya förbudet mot skymningsjakt på sjöfågel är ett gott exempel på detta. 

Ibland har det etiska definierats som laglydigt. Men för den som underlåter att följa lagen har vi andra termer, som brott och förseelse. Notera; allt som är lagligt är inte nödvändigtvis etiskt!

Jägarna bör därför gå i täten för att själva definiera vad som menas med etisk jakt. Gör inte vi det så gör ju någon annan det. 

Dessutom är ansvaret ett vitt begrepp. Vem tar ansvar och för vad? Jakten påverkar alltid viltet, vilket ofta också är meningen med jakten. Kan ansvarstagandet vara exempelvis det, att jägaren är medveten om att skottet inleder en kedja av påverkan; viltet han siktar på, kulfånget i bakgrunden, den kvarstående viltstammen och den övriga naturen. Insikten ska finnas där redan innan fingret kröker sig om avtryckaren.