Kentän ääni kuuluu

Kolumni
Tauno Partanen, puheenjohtaja, Suomen riistakeskus
Julkaistu7.1.2021

Kokoontumisrajoitusten vuoksi jouduttiin riistanhoitoyhdistysten aluekokoukset siirtämään maaliskuulta marraskuulle. Onneksi ne saatiin pidettyä – pääosa aivan normaaleina kokouksina ja kaksi kokousta etäkokouksina.

Kokouksissa valittiin metsästäjien edustajat uusiin alueellisiin riistaneuvostoihin sekä ehdokkaat valtakunnalliseen riistaneuvostoon sekä Suomen riistakeskuksen hallitukseen. Lämpimät onnittelut uusien alueellisten riistaneuvostojen jäsenille sekä kokousten nimeämille ehdokkaille valtakunnallisiin luottamustehtäviin. Maa- ja metsätalousministeriö nimittää heidät virallisesti vuoden 2021 alkupuolella. Kentän äänen kuuleminen luottamushenkilöiden kautta on yksi keskeisimmistä riistahallinnon vahvuuksista nyt ja tulevaisuudessa.

Naisten osuus metsästäjistä on lisääntynyt todella nopeasti. Naisia oli vuonna 2019 kaikista riistanhoitomaksun suorittaneista noin 8,4 prosenttia eli noin 26 000. Valitettavasti yhtäkään naista ei esitetty aluekokouksissa valtakunnallisen riistaneuvostoon ja riistakeskuksen hallitukseen. Alueellisten riistaneuvostojen varsinaisiksi jäseniksi heitä esitettiin kahdella alueella. Sidosryhmien edustajina esitettiin kahtatoista naista. Tasa-arvolain toteutumiseen riistahallinnon luottamushenkilöiden valinnassa pitää ehdottomasti jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Suomen riistakeskuksen toimihenkilöistä on nykyisin naisia jo yli neljäsosa.

Seuraava ponnistus on saada riistanhoitoyhdistysten vuosikokoukset pidettyä. Niissäkin asialistalla on merkittäviä henkilövalintoja. Riistakeskuksen hallitus on esittänyt riistanhoitoyhdistysten työjärjestykseen muutosta, jotta kokoukset saadaan hoidettua poikkeusolosuhteissa. Uskon, että yhdessä tästäkin selvitään!