Ett rikt utbud av jaktupplevelser

Kolumn
Tauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral
Publicerad3.9.2021

Jägarna har åter igen inventerat vilttrianglarna på talko. Inom den utsatta tiden räknades 945 trianglar och resultatet visar att hönsstammarna har fortsatt växa i större delen av landet. Tjädrarna har blivit 6 % fler, orrarna 19 % och järparna 32 %, även om de regionala variationerna är stora.

Förordningen för jakttiderna är ute på remiss och enligt den skulle i delar av östra och norra Finland jakttiden på orre och tjäder fortsätta till december medan toppjakten i januari på tjäder- och orrtuppar skulle bli tillåten på stora nya områden i öster och norr. Vårt inhemska system för insamling av viltdata har åter en gång visat att det fungerar. Något motsvarande finns inte någon annanstans i världen. Vi har orsak att vara stolta över vårt moderna och flexibla sätt att fastställa jakttiderna!

Hjortarna blir allt fler i områdena med tät stam och det väcker känslor. Viltcentralen beviljade nyligen Finlands jägarförbund dispens för vaktjakten under den här säsongen så att det blir tillåtet att använda nattsikten och artificiell belysning i ett begränsat område med tät stam. Bland jägarna har det här överraskande dispensbeslutet blivit ett hett samtalsämne. Det har till och med undrats om vitsvanshjortarna håller på att omskapas till skadedjur i klass med mårdhunden.

Här är det på sin plats att påpeka att det bara handlar om en kompletterande metod för en enda säsong för regleringen av hjortarna i det täta området. Det är fullkomligt frivilligt att delta i försöket. Enligt min uppfattning skulle det vara negativare för jägarna om hjortarna i de täta områdena och därmed även skadorna skulle fortsätta att öka.

Även björnjägarna står inför en rekordartad jakt. Jämfört med fjolåret har antalet dispenser ökat med drygt sjuttio! Det nya jaktåret har börjat och bjuder jägarna på ett rikt och mångsidigt utbud av jaktupplevelser.