Runsaasti eräelämyksiä tarjolla

Kolumni
Tauno Partanen, puheenjohtaja, Suomen riistakeskus
Julkaistu3.9.2021

Metsästäjät ovat jälleen laskeneet talkootyönä riistakolmiot. Määräaikaan mennessä laskettiin 945 kolmiota, joiden tulokset osoittavat kanalintukantojen edelleen kasvaneen pääosassa maata. Metson kanta on kasvanut 6 %, teeren 19 % ja pyyn 32 %, joskin alueellinen vaihtelu on suurta.

Lausunnolla olevan metsästysaika-asetuksen mukaan osassa Itä- ja Pohjois-Suomea teeren ja metson metsästysaika jatkuisi joulukuulle ja urosmetson ja -teeren tammikuinen latvalinnustus olisi mahdollista laajoilla uusilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa. Suomalainen riistatiedon keruusysteemi on jälleen osoittanut toimivuutensa. Vastaavaa ei ole missään muualla maailmassa. Meidän on syytä olla ylpeitä ajantasaisesta sekä joustavasta metsästysaikojen määrittelytavastamme.

Valkohäntäpeurakannan kasvu tihentymäalueilla herättää tunteita. Suomen Metsästäjäliitto sai äskettäin riistakeskukselta tämän kauden vahtimismetsästykseen poikkeusluvan, jolla rajatulla tihentymäalueella saadaan käyttää keinovaloa ja yötähtäintä. Metsästäjien piirissä tämä yllättäen tullut poikkeuslupapäätös on aiheuttanut keskustelua. On kommentoitu jopa, että valkohäntäpeurasta oltaisiin tekemässä supikoiraan rinnastettava haittaeläin.

On syytä todeta, että kyseessä on vain yhdelle kaudelle myönnetty lisäkeino tihentymäalueen peurakannan säätelyyn ja että kokeiluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Käsitykseni mukaan metsästäjien kannalta haitallisempaa olisi se, että tihentymäalueen valkohäntäpeurakanta ja sen myötä vahingot jatkaisivat kasvuaan.

Myös karhunmetsästäjät pääsevät ennätykselliseen jahtiin. Poikkeuslupamäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna runsaalla seitsemälläkymmenellä. Alkanut metsästysvuosi tarjoaakin metsästäjille runsaita ja monipuolisia eräelämyksiä.