Ett gemensamt intresse för alla åldrar

Nuorten toimitus
Lauri Liuko
Publicerad18.3.2020

Enligt min erfarenhet tas ungdomar emot både hjärtligt och väl i min egen jaktförening och på andra jakter som jag har deltagit i och på evenemang med anknytning till jakt. Någon åldersdiskriminering har jag inte råkat ut för. Det är fint att se hur jaktkulturen förs vidare till nya generationer så att traditionerna fortsätter.

Det är ingen självklarhet att traditioner förs vidare. I många jaktföreningar är förgubbningen ett bekymmer som på senare tid har varit ett samtalsämne runt om i landet. I föreningarna blir medlemmarna äldre och det verkar inte alls finnas någon återväxt, varken unga skogskarlar eller skogskvinnor. Så påstås det i alla fall. Om vi vill hejda förgubbningen så handlar det, som jag ser det, till största delen om attityder. Föreningarna borde sänka tröskeln för nya och i synnerhet unga medlemmar och stöda ungdomsverksamheten. Jakten som hobby ger oss mera om vi delar den med andra. Girighet och avundsjuka hjälper inte jakten vidare utan tvärtom minskar de unga nybörjarjägarnas lust att delta i jagandet och föreningsverksamheten.

Jakten är en gemensam, jämlik hobby för oss alla som jagar och det finns därför inget behov av att kritisera eller jämföra sig med andra människor. Jägare av alla åldrar och oavsett hur de ser ut är lika viktiga för att jakten ska vara möjlig och ha en framtid. Vi jägare ska inte bara respektera naturen utan också varandra, eftersom vi delar ett gemensamt intresse och sätt att leva. Det är bedrövligt att höra om jaktlag som bråkar med varandra eller om enskilda bråkstakar eftersom konflikterna inte gynnar jakten det minsta.

Det är viktigt att vi kan njuta och dela jaktupplevelser med andra som känner likadant. Jakten passar både gammal och ung, vilket gör den till en gemensam hobby för oss alla.


Liuko bor i Kangasala, går i gymnasiet och jagar.

”Naturen och musiken är de två viktigaste sakerna för mig här i livet.”