Borde jag köpa köttet i butiken?

Kolumn

text Elisabeth Mattsson

en ung Houtskärsbo som har jagat småvilt sedan barnsben.

Publicerad14.5.2020

”Jakt som hobby är ett brutalt dödande av vilda djur. Om du vill äta kött så köp det i butiken!” Tråkigt nog får jag höra det här alldeles för ofta. Det är sorgligt hur somliga har blivit så främmande för na-turen att de inte ens begriper att allt kött är animaliskt. För att få kött måste man alltid döda ett djur, oavsett om det är en älg eller en ko. Själv äter jag hellre älgkött eftersom jag vet att älgen har levt ett naturligt liv.

På jakt känner jag att jag hör ihop med naturen. När jag hör hundens ivriga skall och haren löper uppe på berget så lyfter jag geväret till axeln och kramar avtryckaren. Då känner jag ett starkt känsloband mellan nutid och förfluten tid. Det här har människan alltid gjort, långt före vi började hålla oss med husdjur.

Nuförtiden har vi tillgång till tekniska hjälpmedel och modern utrustning. De vatten- och vindtäta jaktkläderna och GPS-apparaterna som visar hundarnas och jägarnas positioner gör jakten både be-kvämare och säkrare. Allt emellanåt undrar jag ändå om vi har gått för långt med jaktutrustningen. Men beträffande nattsikten och värmekameror hänger allt ändå på hur vi använder dem. Själv skulle jag inte jaga i mörker eftersom det alltid finns en risk för skadskjutning och eftersök i mörker är mycket svårare än i dagsljus. Men jag inser förstås att om man har skadskjutit ett djur på jakt och dju-ret gömmer sig så är värmekameran ett användbart verktyg för att korta djurets lidande.

Ett vilt är en kännande varelse och därför ska man på jakt lägga skottet så, att man inte vållar djuret onödigt lidande. Det är en mindre förargelse att låta bli att skjuta än att avfyra ett skott som skadar djuret och kräver flera timmars eftersök. Det ska man alltid hålla i minnet!