Beredskapen är vår styrka

Ledaren
Jari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral
Publicerad3.5.2024

Det pågående jaktåret blir allt stillsammare. För hjortdjurens del har vi orsak att tacka jägarna, i synnerhet för deras arbete med vitsvanshjortarna. Stammens utveckling har vänt nedåt. I skrivande stund bestäms målsättningarna för följande treårsperiod som ska styra förvaltningen vidare framåt.

Många jagar fortfarande, bland annat mink och mårdhund, men jaktligt är detta ändå en fridfull tid. En lämplig tid för att ägna sig åt viltvårdsarbeten och viltspaning, och att serva redskap, utrustning och jakttorn. Men glöm inte hundarna eller er själva, utan träna och håll kondisen uppe!

Förbered er för nästa jaktår genom att träna på skjutbanan och repetera vapensäkerheten och lagar och bestämmelser. Vi bär alla ansvar för att jakten bedrivs enligt paragraferna och god jägarsed. Var och en av oss ansvarar för att jakten fortsätter att vara acceptabel och inte utsätts för nya smällar eller olagligheter.

Glöm inte heller att observera viltet när ni strövar i jaktmarkerna. Forskningen behöver era observationer av sjöfåglar, hjortdjur och stora rovdjur. Vår styrka är ju att jakten bygger på vetenskapliga data om viltet. Vi jägare har i uppgift att göra observationerna som bildar underlag för uppskattningarna av viltstammarna, som i sin tur bildar underlag för besluten om jaktmöjligheter. Det vore ju förarg­ligt om en brist på observationer skulle leda till uppskattningar i underkant av viltstammarna och begränsningar av jakten!