Vahvuutena valmistautuminen

Pääkirjoitus
Jari Varjo, Johtaja, Suomen riistakeskus
Julkaistu3.5.2024

Kuluva metsästysvuosi on vähitellen hiljentymässä. Hirvieläinjahtien osalta on syytä kiittää metsästäjiä erityisesti valkohäntäpeuran parissa tehdystä työstä. Niin kuin kentällä on arveltu, olemme saaneet kannan laskuun. Tätä kirjoittaessani tulevalle kolmevuotiskaudelle asetetaan tavoitteita, jotka ohjaavat kannanhallintaa jatkossa.

Moni jatkaa vielä kautta esimerkiksi vieraspetojen pyynnissä, mutta käsillä on ehkä metsästyksen kannalta rauhallinen hetki. Nyt on hyvä keskittyä riistanhoitotöihin, havainnointiin sekä välineiden, varusteiden ja metsästyspaikkojen huoltoon. Unohtamatta metsästäjiä ja koiria, joiden molempien kunnosta ja harjoittelusta on pidettävä huolta.

Tulevaan kauteen on syytä valmistautua pitämällä huolta ampumataidosta ja kertaamalla turvallisuusasiat sekä säädökset. Meidän kaikkien vastuulla on, että metsästys tapahtuu pykälien ja hyvien metsästystapojen mukaisesti. Olemme jokainen vastuussa metsästyksen hyväksyttävyydestä, joka ei kestä uusia kolauksia laittomuuksista puhumattakaan.

Myös riistahavainnointia on syytä tehdä metsästysmailla liikuttaessa. Tietoja tarvitaan niin vesilinnuista, hirvieläimistä kuin suurpedoistakin. Suomen vahvuus on, että metsästys perustuu todellisiin tietoihin riistakannoista. Meidän metsästäjien tehtävänä on tuottaa havainnot, joiden perusteella tehdään kanta-arviot, joihin puolestaan perustuvat päätökset metsästysmahdollisuuksista. Olisi harmillista, jos havaintojen puuttuminen johtaisi riistakantojen aliarvioimiseen ja sen myötä metsästysmahdollisuuksien kaventumiseen.