60 år av natur- och ansvarsutbildning

Ledaren
Jari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral
Publicerad8.3.2024

Den obligatoriska jägarexamen infördes för 60 år sedan. Det har alltså i decennier krävts utbildning om jaktlagen, säkerhet och god jägarsed för den som vill börja jaga. Utbildandet av nya jägare har utvecklats till en betydelsefull del av jaktvårdsföreningarnas verksamhet.

Med åren har kraven ökat och både examen och utbildningen har blivit förnyade flera gånger. Karakteristiskt för dagens utbildning är att fokus ligger på ansvarsfullhet, i synnerhet för artkännedom, viltekologi, viltvård, etik, hållbar jakt, fångstredskap och hanteringen av det fällda viltet. Men jaktlagen, god jägarsed och säkerheten, som alla tre har hängt med ända från början, är självfallet fortsättningsvis viktiga.

År för år har åldersklasserna blivit mindre, vilket har skapat oro; kommer ungdomarna och numera också de vuxna att bevara sitt intresse för jakten så att vi säkrar återväxten? Trots utmaningarna som vi står inför verkar läget ändå vara hoppfullt. Sedan millennieskiftet har cirka 170 000 personer skrivit jägarexamen. Om vi lyckas engagera nykomlingarna i jakten och den frivilliga verksamheten som jakten står och faller med, så ser läget ljusare ut än jag hade väntat mig. Avgörande är mycket riktigt om vi kan bereda tillräckligt med utrymme för nya tankar och sätt, och inkludera de nya jägarna i vår krets; om vi förmår stöda dem med våra erfarenheter på ett uppmuntrande sätt.   

Det går att avlägga jägarexamen som självstudier, men en stor del av de intresserade deltar i kurserna som jaktvårdsföreningarna ordnar. Det här ska vi stöda eftersom det skapar möjligheter att fördjupa stoffet i Handbok för jägare. Förhoppningsvis uppstår då också kontakter mellan de nya jägarna och viltförvaltningen, jaktföreningarna och jaktsällskapen. Vi kan därför med fog säga att jaktvårdsföreningarna med åren har utvecklats till en samhälleligt betydelsefull natur- och ansvarsutbildare!

Mera om samma ämne

LEDAREN

Med omdöme och ansvar

5.9.2023
Ledaren

Mot den ljusnande vår

18.3.2020